(17.40 hodin)

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, po poradě s legislativou bych si dovolil malou úpravu. U G1, G2 i G3 za slovo "tělovýchovy", kde bylo "a", dát slůvko "nebo" ve všech třech případech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Chytka a poté pan poslanec Urban.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vás upozornil na dva pozměňující návrhy, které předložili pan poslanec Martínek a pan poslanec Gongol, týkající se nové daně z reklamy. Dovolte mi, abych nejdříve ocitoval, jak v této nově navržené dani z reklamy je definován předmět daně. Cituji, a tento citát je u obou pozměňovacích návrhů obou poslanců totožný:

"Pro účely tohoto zákona se za reklamu považuje jakékoli slovo, písmeno, nápis, plakát, panel, oznámení, značka či jiné grafické znázornění využité k reklamnímu účelu. Tímto účelem se rozumí přesvědčovací proces směřující k působení na předpokládaného uživatele zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot."

Z právní expertizy této definice předmětu daně z reklamy vyplývá, že jakékoli divadlo v České republice, které se rozhodne vydat svůj měsíční program v jakémkoli formátu, např. ve formátu tohoto listu papíru A4, u pana poslance Martínka by zaplatilo za daň za tento měsíční program, jeden jediný program, až 600 Kč a u pana poslance Gongola až 3000 Kč. Pokud by se toto divadlo rozhodlo vydat tento svůj měsíční program dejme tomu ve 100 kusech, což je asi tak rozumné, aby informovalo občany, že se nějaké divadelní představení bude hrát, zaplatilo by za těchto 100 kusů plakátů u pana poslance Martínka až 60 000 Kč a u pana poslance Gongola až 300 000 Kč. Samozřejmě, že toto neplatí pouze pro divadlo. Stejná situace je pro jakékoli sportovní utkání, ať už se odehrává utkání Kotěhůlky versus Zvonokosy nebo jakýkoli třeba hudební koncert.

Osobně se domnívám, že autoři těchto pozměňovacích návrhů nedomysleli definici předmětu daně, protože kdyby ji domysleli, pak by vskutku zjistili, že takto definovanou daní z reklamy by mohli zlikvidovat kulturu a sport v České republice. Doufám, že v této snaze zůstanou osamoceni.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych vznést výhradu k předneseným legislativně technickým úpravám, které přednesl kolega Beneš, které jsou k pozměňovacímu návrhu H5 a týkají se § 1 odst. 2. Domnívám se, že se nejedná o legislativně technické úpravy, ale že tento návrh má charakter pozměňovacího návrhu, a požadoval bych tedy, aby o tom, zda se jedná o legislativně technické úpravy, či nikoli, se rozhodlo hlasováním sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Předpokládám, že pan zpravodaj si toto vaše vystoupení a tuto vaši výhradu poznamenal a budeme o ní rozhodovat hlasováním.

Moje otázka zní, kdo se další hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Pan kolega Vojtěch Filip, poté pan kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, paní a pánové, mám požadavek na desetiminutovou přestávku na krátkou poradu klubu před skončením rozpravy ve třetím čtení, abychom případně mohli upravit některé texty, které by jazykově neodpovídaly.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Karel Vymětal. Ti, kteří vstupují do sněmovny, mohou směr svého pohybu obrátit, neboť bude přestávka na poradu poslaneckého klubu KSČM. Kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych jen krátce reagovat na to, co říkal kolega Chytka k dani z reklamy. Možná, že si nevšiml toho zázračného slovíčka "až", a jestli se domnívá, že existují v ČR obce, které by, když by se na zámku objevil plakát o programu divadla, vyhlásily až desetinásobek této ceny, tak já si toto o našich českých obcích nemyslím. Myslím, že daň z reklamy je formulována správně.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Moje otázka zní, kdo se další hlásí do rozpravy. Ještě pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, byl jsem upozorněn, že mi bylo špatně rozumět, když jsem předkládal třetí legislativně technickou úpravu, tak ji raději přečtu ještě jednou.

Odkaz 6, § 2, 4, 5, 6 a 17 zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím o další přihlášku. Nevidím žádnou přihlášku, proto tedy na žádost předsedy poslaneckého klubu KSČM vyhlašuji přestávku do 17.57 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.47 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP