Sněmovní tisk 582
Vládní návrh zákona o obecních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 3. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 582/0 dne 23. 3. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2000 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 922).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 7. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 7. 2000 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 582/4, který byl rozeslán 10. 7. 2000 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 7. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 480).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: ekologická daň, finance místních úřadů, místní daň, odpad z domácností, samosprávná obec, vyhláškaISP (příhlásit)