Sněmovní tisk 552
Úmluva č. 144 o trojstranných poradách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 552/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Ing. Ludmila Müllerová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23., 24. 2. 2000 na 22. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 830).

 • V
  • Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 5. 2000 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 552/Z.
  • Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví vydal 9. 5. 2000 stanovisko doručené poslancům jako tisk 552/Z.
 • 2

  Projednávání bylo 25. 5. 2000 na 25. schůzi přerušeno (usnesení č. 1031). 2. Čtení proběhlo 29., 30. 6., 10. 7. 2000 na 26. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1134).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 18. 7. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 8. 2000.

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 17. 8. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 15. 11. 2001 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 50 pod číslem 109/2001 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní norma, Mezinárodní organizace práce, tripartitní konference, uplatňování právních předpisů EU, zákonné pracovní podmínkyISP (příhlásit)