Stenografický zápis 22. schůze, 24. února 2000


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Škromach


49. Senátní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. /sněmovní tisk 467/ - prvé čtení

Senátorka Alena Palečková
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Koudelka
Senátorka Alena Palečková


50. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 468/ - prvé čtení

Senátor Pavel Eybert
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Vladimír Laštůvka


22. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 386/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Josef Janeček


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 431/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví Bohumil Fišer
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová


46. Návrh poslanců Jaroslava Štraita a dalších na vydání zákona o podnikových radách a delegátech zaměstnanců a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 453/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Alena Páralová
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jaroslav Štrait


47. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách /sněmovní tisk 464/ - prvé čtení

Poslanec Petr Matějů
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Walter Bartoš
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Petr Matějů
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Jan Bláha
Poslankyně Ivana Hanačíková
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.10 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


62. Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán /sněmovní tisk 534/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vladimír Laštůvka
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Vladimír Laštůvka


48. Návrh poslanců Radko Martínka, Miloslava Výborného, Petra Mareše, Jiřího Patočky a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) /sněmovní tisk 472/ - prvé čtení

Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Alena Svobodová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Miloslav Kučera st.


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb. /sněmovní tisk 469/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jan Vidím


52. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky /sněmovní tisk 502/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miloslav Výborný


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením /sněmovní tisk 430/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Ludmila Brynychová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


131. Ústní interpelace

Poslanec Pavel Kováčik
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Karel Kühnl
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Karel Kühnl
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 16.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Pavel Severa
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Mlynář
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Vladimír Mlynář
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslankyně Alena Páralová
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředseda PSP Ivan Langer


132. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Jaroslav Štrait


81. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s vypovězením Úmluvy č. 40 o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v zemědělských podnicích, 1933 /sněmovní tisk 555/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


82. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace, 1978 /sněmovní tisk 553/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


83. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 135 o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty, 1971 /sněmovní tisk 551/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


84. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 144 o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních pracovních norem, 1976 /sněmovní tisk 552/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


85. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 176 týkající se bezpečnosti zdraví při práci v dolech, 1995 /sněmovní tisk 554/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


86. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s vypovězením Úmluvy č. 89 o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu 1948 a Protokol z roku 1990 k této úmluvě /sněmovní tisk 556/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip


87. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropského zákoníku sociálního zabezpečení ze dne 16. dubna 1964 /sněmovní tisk 557/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 19.30 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP