Stenografický zápis 22. schůze, 25. února 2000


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Tom Zajíček


7. Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení) /sněmovní tisk 422/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Vladimír Paulík
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Jiří Payne
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Tom Zajíček


8. Vládní návrh zákona o krajích (krajské zřízení) /sněmovní tisk 423/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Vladimír Cisár
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Václav Exner
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Tom Zajíček
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Milan Zuna


9. Vládní návrh zákona o okresních úřadech /sněmovní tisk 424/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Milan Zuna
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda PSP Stanislav Gross


10. Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 425/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Jan Kostrhun
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Vladimír Paulík
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Libor Krátký


11. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 426/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Libor Ambrozek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Václav Brousek
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Václav Brousek
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Tom Zajíček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání ukončeno v 15.25 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP