Stenografický zápis 22. schůze, 29. února 2000


(Jednání zahájeno ve 14.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec František Brožík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jiří Vlach
Poslankyně Miroslava Němcová


121. Informace ministra financí o současném stavu na úseku spořitelního a úvěrového družstevnictví, Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a možné pomoci vlády při řešení aktuální situace na úseku vkladů a stability sektoru

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Pavel Šafařík
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Pavel Šafařík


21. Vládní návrh zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 393/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Evžen Snítilý
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Evžen Snítilý
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Hrnčíř


64. Vládní návrh zákona o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb. /sněmovní tisk 550/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslankyně Ludmila Brynychová


11. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 426/ - druhé čtení

Poslanec Petr Koháček
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Václav Brousek


19. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 344/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jiří Vlach
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 17.39 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.46 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Zdeněk Koudelka


20. Návrh poslanců Pavla Peška, Toma Zajíčka, Tomáše Kvapila, Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 366/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Pešek
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jiří Havlíček
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Libor Ambrozek


12. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 441/ - druhé čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 19.07 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP