Sněmovní tisk 393
Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Lachnit Petr.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 255, dokument 255/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Jiří Liška).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 7. 6. 2000 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 255/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 324, které bylo rozdáno jako tisk 255/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 6. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 7. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 211/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Fond národního majetku, Politika bytová

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, financování z veřejných prostředků, městská infrastruktura, plán rozvoje, podpora podnikání, stavebnictví, zlepšování bydleníISP (příhlásit)