Stenografický zápis 17. schůze, 3. listopadu 1999


(Schůze opět zahájena v 9.05 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jan Vidím
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr


82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 320/ - prvé čtení

Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Martin Kocourek


83. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) /sněmovní tisk 338/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jaroslav Lobkowicz


84. Vládní návrh zákona o Zemědělském intervenčním fondu a o změně zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (o Zemědělském intervenčním fondu) /sněmovní tisk 356/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Petr Hort
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ladislav Skopal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Petr Hort


85. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele /sněmovní tisk 364/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Martin Starec
Poslanec Pavel Kováčik


86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 371/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jiří Papež


92. Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Bohuslav Sobotka


93. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Karel Sehoř
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Sehoř


95. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 372/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Sehoř


96. Vládní návrh zákona o námořní plavbě /sněmovní tisk 373/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Martin Starec


94. Vládní návrh zákona o Státním fondu dopravy a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 365/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Pavel Hojda
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze byla přerušena v 11.52 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání opět zahájeno ve 12.28 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Kořistka


169. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Jan Vidím


170. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena ve 12.36 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.06 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jan Vidím


97. Vládní návrh zákona o státním zastupitelství a o změně některých souvisejících zákonů (o státním zastupitelství) /sněmovní tisk 370/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Marek Benda
Poslanec Milan Zuna
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl


69. Vládní návrh zákona o obecních daních a o změně některých souvisejících zákonů (o obecních daních) /sněmovní tisk 375/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Radim Chytka


34. Návrh poslanců Libora Ambrozka, Libora Krátkého, Františka Ondruše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech /sněmovní tisk 229/ - druhé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Jiří Drda
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 383/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Milan Zuna
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl


100. Vládní návrh zákona o veřejné podpoře /sněmovní tisk 378/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Milan Ekert
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslankyně Miroslava Němcová


101. Vládní návrh zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 379/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


68. Vládní návrh zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 374/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec František Pejřil


70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 388/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek


104. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 386/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Josef Janeček


105. Vládní návrh zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 390/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Jaroslav Zvěřina


106. Vládní návrh zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 393/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Evžen Snítilý
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Jaromír Schling
Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena ve 20.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP