Stenografický zápis 17. schůze, 4. listopadu 1999


(Schůze opět zahájena v 9.50 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


68. Vládní návrh zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 374/ - prvé čtení

Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 388/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek


104. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 386/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Josef Janeček


106. Vládní návrh zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 393/ - prvé čtení

Poslanec Evžen Snítilý
Místopředseda PSP Stanislav Gross


131. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 a zákona č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 214/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek


137. Vládní návrh zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 156/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Plachý
Předseda PSP Václav Klaus
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Plachý
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jaroslav Plachý


138. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 157/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Jaroslav Plachý
Předseda PSP Václav Klaus


139. Návrh poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 171/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Marek Benda


146. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - třetí čtení

Poslanec Petr Hort
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jan Vidím
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze přerušena ve 12.38 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


170. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě

Poslanec Jan Vidím


150. Vládní návrh zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 199/ - třetí čtení

Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Milan Zuna
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Miroslav Krajíček


152. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách /sněmovní tisk 210/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miroslav Kapoun


153. Vládní návrh zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) /sněmovní tisk 248/ - třetí čtení

Poslanec Dušan Tešnar
Poslanec Václav Exner
Poslanec Dušan Tešnar
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Dušan Tešnar


154. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 264/ - třetí čtení

Poslanec Luděk Polášek


155. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - třetí čtení

Poslanec Martin Starec


158. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 212/ - třetí čtení

Poslanec Martin Starec
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 15.28 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


191. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Exner


191. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Václav Exner
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Václav Exner
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Karel Vymětal
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Augustin Bubník
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miroslav Ouzký
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 19.23 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP