Stenografický zápis 17. schůze, 9. listopadu 1999


(Schůze opět zahájena v 15.15 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Šplíchal


164. Vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí /sněmovní tisk 260/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Jana Volfová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Jana Volfová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Jana Volfová


165. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí /sněmovní tisk 261/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Jana Volfová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Miroslav Ouzký


158. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 212/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Tom Zajíček
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Tom Zajíček


160. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Vladimíra Paulíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 226/ - třetí čtení

Poslanec Václav Krása
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Jarmila Boháčková


161. Návrh poslanců Libora Ambrozka, Libora Krátkého, Františka Ondruše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech /sněmovní tisk 229/ - třetí čtení

Poslanec Libor Krátký
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Pavel Hrnčíř


162. Návrh poslanců Jana Grůzy, Petra Plevy, Jiřího Václavka, Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb. /sněmovní tisk 231/ - třetí čtení

Poslanec Michael Kuneš


163. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 258/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Místopředseda PSP Ivan Langer


168. Změny ve složení Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Zdeněk Škromach


175. Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1998 (ve srovnání s rokem 1997) /sněmovní tisk 254/

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Václav Frank
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Josef Houzák
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Exner


176. Zpráva o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci extremistických skupin a o aktivitách extremistických uskupení na území České republiky v roce 1998 /sněmovní tisk 311/

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Vladimír Mlynář
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Tomáš Kladívko


180. Změna použití prostředků na podpůrné programy podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, pro rok 1999 /sněmovní tisk 362/

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Karel Sehoř


182. Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 1998 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1998 /sněmovní tisk 305/

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Cyril Svoboda


189. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.1.1999 do 30.6.1999 /sněmovní tisk 389/

Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec František Pejřil
Poslanec Cyril Svoboda


183. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 1998 /sněmovní tisk 312/

Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Palas


184. Návrh změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky pro rok 1999 /sněmovní tisk 326/

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jiří Papež


187. Přepracovaná Výroční zpráva a Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1998 /sněmovní tisk 328/

Poslanec Jaroslav Maňásek


188. Konsolidovaná účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1998 /sněmovní tisk 324/

Poslanec Jaroslav Maňásek
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Jaroslav Maňásek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 20.09 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP