Stenografický zápis 17. schůze, 10. listopadu 1999


(Schůze opět zahájena v 9.04 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


74. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 292/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Šafařík


75. Návrh poslanců Miloslava Výborného, Vladimíra Mlynáře, Pavla Němce, Karla Kűhnla a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 317/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec František Pejřil
Poslanec Vojtěch Filip


76. Návrh poslanců Ivana Langera, Petry Buzkové, Evy Dundáčkové, Zdeňka Jičínského, Jitky Kupčové a Jana Zahradila na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 359/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vladimír Mlynář
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Jitka Kupčová
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jan Kasal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaromír Schling
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Jaromír Schling
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze přerušena ve 12.50 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.02 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Andrej Grega
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Andrej Grega
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec František Brožík
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Andrej Grega
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze byla přerušena v 15.03 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.02 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Andrej Grega
Poslanec Václav Brousek
Poslanec František Brožík
Poslanec Andrej Grega
Poslanec František Brožík
Poslanec Andrej Grega
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Andrej Grega
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Andrej Grega
Poslanec Andrej Grega
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Andrej Grega
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec František Brožík
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr


157. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - třetí čtení

Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec František Brožík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Radko Martínek


167. Vládní návrh zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) /sněmovní tisk 269/ - třetí čtení

Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Svatomír Recman
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslankyně Miroslava Němcová


177. Analýza výnosů daně z přidané hodnoty /sněmovní tisk 259/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý


178. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 1999 /sněmovní tisk 276/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vlastimil Tlustý


179. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1999 /sněmovní tisk 330/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec František Brožík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec František Brožík
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


171. Informace rozpočtového výboru o projednání Zprávy o měnovém vývoji za rok 1998

Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 19.47 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP