Sněmovní tisk 269
Vládní návrh zákona o pojišťovnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 269/0 dne 17. 6. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 6. 1999 (usnesení č. 144). Určil zpravodaje: Miroslava Němcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 395).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 269/2, který byl rozeslán 19. 10. 1999 v 19:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 769, usnesení č. 593).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 134, dokument 134/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci, Ústavně-právní výbor, Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Tomáš Julínek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 11. 1999 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 134/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 25. 11. 1999 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 134/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 1. 12. 1999 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 134/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 2. 12. 1999 a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 134/4 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 12. 1999 a přijal usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako tisk 134/5 (schvaluje).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 12. 1999 poslancům jako tisk 269/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 12. 1999 poslancům jako tisk 269/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 12. 1999 na 20. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 4, usnesení č. 693).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 30. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 112 pod číslem 363/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojišťovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: pojištění, pojistná smlouva, pojistné právo, pojišťovna, profese v pojišťovnictvíISP (příhlásit)