Stenografický zápis 20. schůze, 21. prosince 1999

(Schůze zahájena v 9.07 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 320/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Marie Machatá


2. Návrh zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) /sněmovní tisk 269/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Miroslava Němcová
Senátor Mirek Topolánek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Pavel Němec
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Karel Sehoř
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jaromír Schling
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno ve 12.47 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena ve 14.25 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP