Stenografický zápis 20. schůze, 22. prosince 1999


(Jednání opět zahájeno v 10.47 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 10.48 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 11.02 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Frank


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 320/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze skončena v 11.10 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP