Stenografický zápis 17. schůze, 14. října 1999


(Schůze zahájena v 9.05 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Kořistka


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Martin Starec


30. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - druhé čtení

Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Jiří Brtnický
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Jaromír Talíř


31. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 212/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Vladimír Paulík
Poslanec Miloslav Výborný


33. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Vladimíra Paulíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 226/ - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslanec Vladimír Paulík
Poslanec Václav Krása


34. Návrh poslanců Libora Ambrozka, Libora Krátkého, Františka Ondruše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech /sněmovní tisk 229/ - druhé čtení

Poslanec Libor Ambrozek
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jiří Drda
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec František Pejřil
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Libor Ambrozek


35. Návrh poslanců Jana Grůzy, Petra Plevy, Jiřího Václavka, Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb. /sněmovní tisk 231/ - druhé čtení

Poslanec Jan Grůza
Poslanec Michael Kuneš
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 258/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslankyně Lucie Talmanová


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Milan Urban
Poslanec Ivan Pilip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Ivan Pilip
Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Libor Ježek


40. Vládní návrh zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) /sněmovní tisk 269/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Milan Urban
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.52 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 14.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miroslav Beneš


45. Návrh poslanců Vlasty Parkanové, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 233/ - prvé čtení

Poslankyně Vlasta Parkanová


46. Návrh poslanců Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 236/ - prvé čtení

Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslankyně Michaela Šojdrová


47. Návrh poslanců Moniky Horákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 299/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslankyně Monika Horáková
Poslanec Jaroslav Maňásek
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Zdeněk Klanica
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jaroslav Maňásek
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Rudolf Tomíček
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Petr Pleva
Poslanec František Pejřil
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Monika Horáková
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Mareš
Poslankyně Monika Horáková
Poslanec Jaroslav Maňásek


48. Návrh poslanců Jaroslava Štraita a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Václav Hanuš
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Václav Hanuš


49. Návrh poslanců Jaroslava Plachého, Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. a zákona č. 125/1998 Sb. /sněmovní tisk 242/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec František Vnouček
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 15.50 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


190. Ústní interpelace

Poslanec Milan Zuna
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Milan Zuna
Předseda PSP Václav Klaus
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Mlynář
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vladimír Mlynář
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Michal Lobkowicz
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Michal Lobkowicz
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Ivan Pilip
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Ivan Pilip
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 16.56 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Josef Janeček
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Ivana Hanačíková
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslankyně Ivana Hanačíková
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Jaroslav Štrait


191. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Karel Vymětal
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Miroslav Grebeníček
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Zdeněk Kořistka
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec František Brožík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Houzák
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Martin Starec
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze ukončena ve 20.41 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP