Stenografický zápis 17. schůze, 15. října 1999


(Schůze opět zahájena v 9.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Jitka Kupčová


44. Návrh poslanců Zdeňka Koudelky, Jiřího Václavka a dalších na vydání ústavního zákona o zřízení vyšších územně samosprávných celků /sněmovní tisk 174/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Tom Zajíček
Místopředseda PSP Ivan Langer


56. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 294/ - prvé čtení

Senátor Jiří Vyvadil
Poslanec Jan Klas
Senátor Jiří Vyvadil
Poslanec František Brožík


50. Návrh poslanců Michala Doktora, Svatomíra Recmana, Bohuslava Sobotky a Pavla Šafaříka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 244/ - prvé čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Pavel Šafařík
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ladislav Korbel


51. Návrh poslanců Vojtěcha Vymětala, Karla Černého a dalších na vydání zákona o změně hranice Brněnského a Jihlavského kraje /sněmovní tisk 253/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Vymětal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Karel Černý
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze byla přerušena v 11.57 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 12.08 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


54. Vládní návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti /sněmovní tisk 282/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání bylo přerušeno ve 12.43 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.02 hodin.)


54. Vládní návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti /sněmovní tisk 282/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena ve 14.05 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Michal Doktor


107. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o dvoustranných smluvních vztazích mezi Českou republikou a Ukrajinou /sněmovní tisk 172/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Jaromír Kohlíček


108. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna znění článku 43 odstavce 2 Úmluvy o právech dítěte /sněmovní tisk 215/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Svatomír Recman


109. Vládní návrh, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky ke Třetímu protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, sjednanému ve Štrasburku dne 6. března 1959 /sněmovní tisk 234/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Vojtěch Filip


110. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí, sjednaná v Haagu dne 19. října 1996 /sněmovní tisk 182/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Jaromír Kohlíček


111. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních, podepsaná dne 3. listopadu 1997 v Ottawě /sněmovní tisk 238/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Václav Pícl


112. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné právní pomoci v trestních věcech, podepsaná ve Washingtonu dne 4. února 1998 /sněmovní tisk 239/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Karel Kühnl


113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, sjednaná v Paříži dne 17.12.1997 /sněmovní tisk 243/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády Pavel Rychetský


114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a o obnovení výchovy dětí, sjednaná v Lucemburku dne 20.5.1980 /sněmovní tisk 256/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Miroslav Máče
Poslankyně Jana Volfová
Místopředseda vlády Pavel Rychetský


115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení ze dne 29. května 1993 /sněmovní tisk 262/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslankyně Jana Volfová


116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 17. března 1999 v Sofii /sněmovní tisk 180/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Svatomír Recman


117. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 22. ledna 1999 /sněmovní tisk 224/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jaromír Kohlíček


118. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Čtvrtý dodatek k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu - zvláštní jednorázová alokace zvláštních práv čerpání /sněmovní tisk 230/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Svatomír Recman


119. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 20. září 1997 v Ammánu /sněmovní tisk 246/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Svatomír Recman


120. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1999 v Port Louis /sněmovní tisk 279/ - prvé čtení

Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Svatomír Recman


121. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku podepsaná v Praze dne 12. května 1999 /sněmovní tisk 339/ - prvé čtení

Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády Pavel Mertlík


122. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin /sněmovní tisk 300/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jaromír Kohlíček


123. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států, sjednaná v Helsinkách dne 17. března 1992 /sněmovní tisk 327/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Vojtěch Vymětal


124. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě /sněmovní tisk 301/ - prvé čtení

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Miroslav Máče


125. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci při pohraničním odbavování /sněmovní tisk 302/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Máče


126. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v hraničních otázkách /sněmovní tisk 303/ - prvé čtení

Poslankyně Vlasta Štěpová


127. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o hraničním dokumentárním díle společných státních hranic /sněmovní tisk 348/ - prvé čtení

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miloslav Ransdorf
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta


128. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích, podepsaná ve Varšavě dne 9. 3. 1998 /sněmovní tisk 308/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Jaromír Kohlíček


129. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Litevskou republikou o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 310/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze byla přerušena v 17.05 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP