Stenografický zápis 17. schůze, 19. října 1999


(Schůze opět zahájena ve 14.02 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip


41. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) /sněmovní tisk 39/5/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jaroslav Lobkowicz


42. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Václavek
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Ivan Pilip
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Milan Urban
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Místopředseda vlády ČR a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 18.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP