Stenografický zápis 17. schůze, 13. října 1999


(Schůze opět zahájena v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


9. Návrh poslanců Petra Mareše a Waltera Bartoše na vydání zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením /sněmovní tisk 149/ - druhé čtení

Poslanec Petr Mareš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Václav Brousek
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Martin Starec
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Mareš
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Martin Starec
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Petr Pleva


10. Vládní návrh zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 156/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Aleš Rozehnal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Libor Krátký
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jan Bláha


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 157/ - druhé čtení

Poslanec Jaroslav Plachý


12. Návrh poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 171/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Marek Benda


13. Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv /sněmovní tisk 181/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslankyně Jitka Kupčová


14. Vládní návrh zákona o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 190/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jan Klas
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec František Ondruš
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Michal Doktor


15. Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 204/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec František Chobot
Poslanec František Ondruš
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Karel Šplíchal
Ministr vnitra ČR Václav Grulich


16. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 270/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich


17. Vládní návrh zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 271/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich


18. Vládní návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 272/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Marie Machatá
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena ve 12.55 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.04 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


9. Návrh poslanců Petra Mareše a Waltera Bartoše na vydání zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením /sněmovní tisk 149/ - druhé čtení

Poslanec Václav Brousek
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Ladislav Skopal


20. Vládní návrh zákona o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko


21. Vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky /sněmovní tisk 205/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Petr Koháček
Poslanec František Brožík


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Andrej Grega
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Milan Urban
Poslanec Martin Starec
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jaromír Talíř
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Václav Krása
Poslanec František Brožík
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze byla přerušena v 16.25 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze opět zahájena v 17.08 hodin)


23. Vládní návrh zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 199/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miroslav Krajíček
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 17.32 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.54 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 17. 58 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 18.18 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Hönig
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


174. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného výkonu usnesení obecního zastupitelstva městské části Ústí nad Labem - Neštěmice

Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jaroslav Melichar
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Petr Bendl


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 200/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Jan Svoboda
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Karel Šplíchal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Karel Černý
Poslanec Petr Nečas
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec František Brožík
Poslanec Karel Černý
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Karel Černý


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách /sněmovní tisk 210/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Miroslav Kapoun


26. Vládní návrh zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) /sněmovní tisk 248/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Dušan Tešnar
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Zdeněk Švrček
Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Eduard Vávra
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Václav Brousek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Dušan Tešnar
Poslanec Zdeněk Švrček


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 264/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Luděk Polášek
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Luděk Polášek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze ukončena v 20.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP