Stenografický zápis 17. schůze, 12. října 1999

(Schůze zahájena ve 14.09 hodin. -)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Krása
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec František Brožík
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Jan Vidím


1. Informace o nálezu Ústavního soudu, kterým bylo zrušeno usnesení Poslanecké sněmovny č. 242 ze dne 2. dubna 1999

Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Josef Janeček


2. Návrh poslanců Václava Krásy, Petra Mareše, Karla Kűhnla a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 325/ - prvé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslanec Marek Benda
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Václav Krása
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 193/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda vlády Pavel Mertlík


4. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 a zákona č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 214/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi /sněmovní tisk 203/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jiří Payne


6. Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii /sněmovní tisk 211/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jan Zahradil
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Vojtěch Filip


7. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 124/ - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Cyril Svoboda
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Jan Kasal
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 17.50 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.52 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


8. Návrh poslanců Karla Sehoře, Jiřího Hofmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 147/ - druhé čtení

Poslanec Karel Sehoř
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze byla přerušena v 18.05 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jaroslav Plachý


12. Návrh poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 171/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Josef Krejčí
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 18.45 hodin a znovu zahájeno v 18.50 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 18.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP