Sněmovní tisk 124
Návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Jan Zahradil, Jitka Kupčová, Monika Mihaličková, Jiří Maštálka, Hana Orgoníková, Dalibor Matulka, Miloslav Ransdorf, Pavel Kováčik, Jaromír Kohlíček) předložila sněmovně návrh zákona 4. 2. 1999.
Zástupce navrhovatele: Rujbrová Zuzka a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 124/0 dne 5. 2. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 2. 1999. Vláda zaslala stanovisko 11. 3. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 1999 jako tisk 124/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 3. 1999 (usnesení č. 95). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 3. 1999 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 218).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 6. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona v podrobné rozpravě 30. 6. 1999 na 15. schůzi vrácen výborům k novému projednání (hlasování č. 54, usnesení č. 348).

  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 9. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 124/4.

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 12. 10. 1999 na 17. schůzi vrácen výborům k novému projednání (hlasování č. 33, usnesení č. 456).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 2. 12. 1999 na 19. schůzi zamítnut (hlasování č. 128, usnesení č. 631).Hesla věcného rejstříku: Vztahy partnerské

Deskriptory EUROVOCu: manželství, registrované partnerství, rovné zacházení, sexuální menšina, smlouva, začlenění do společnosti, zánik smlouvyISP (příhlásit)