Stenografický zápis 15. schůze, 29. června 1999

(Schůze zahájena ve 14.08 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Cyril Svoboda
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Svoboda
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Petr Matějů
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Turek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec František Brožík
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Josef Janeček
Poslanec František Brožík
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jan Klas
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Evžen Snítilý
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip


1. Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 62/4 a 62/6/ - vrácený prezidentem republiky

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Josef Lux
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jaroslav Palas
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Josef Lux


3. Vládní návrh zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 92/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Kostrhun


4. Návrh poslanců Josefa Janečka a Jaromíra Talíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1995 Sb. a zákona č. 299/1997 Sb. /sněmovní tisk 96/ - druhé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Milada Emmerová


5. Návrh poslanců Milana Zuny a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 100/ - druhé čtení

Poslanec Milan Zuna
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Karel Černý


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 110/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Zdeněk Škromach


7. Návrh poslanců Cyrila Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) /sněmovní tisk 120/ - druhé čtení

Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Lubomír Zaorálek


8. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona o referendu a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o referendu) /sněmovní tisk 44/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Zdeněk Koudelka


10. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 124/ - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Jičínský


110. Účetní závěrka a výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1998 /sněmovní tisk 178/

Poslanec Jaroslav Maňásek
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslankyně Alena Svobodová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jaroslav Maňásek


111. Návrh na odvolání předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže

Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Radim Turek
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Augustin Bubník


33. Návrh poslanců Zdeňka Škromacha a Milana Cabrnocha na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 216/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - prvé čtení

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec František Brožík
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Petr Koháček
Poslanec František Brožík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 19.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP