Sněmovní tisk 44
Návrh zákona o referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 30. 9. 1998.
Zástupce navrhovatele: Jičínský Zdeněk a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 44/0 dne 1. 10. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 10. 1998. Vláda zaslala stanovisko 30. 10. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 10. 1998 jako tisk 44/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 11. 1998 (usnesení č. 40). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 3. 1999 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 193).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 4. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 44/2 (doporučuje přerušit projednávání).
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 6. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 44/3 (doporučuje přerušit projednávání).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 29. 6. 1999 na 15. schůzi přerušeno (usnesení č. 345).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Referendum

Deskriptory EUROVOCu: referendum, ústava, voličské právoISP (příhlásit)