Organizační výbor
Usnesení č. 40 (5. listopadu 1998)

Související sněmovní tisky

31 Návrh novely zákona ČNR 569/91 Sb., a zákona ČNR 357/92 Sb

32 Návrh na vydání úst. zák. o vyrovnaném státním rozpočtu ČR

33 Návrh novely zákona o stavebním spoření a o dani z příjmu

34 Senátní návrh novel zákonů o nemocenském pojištění

39 Novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon

41 Návrh zákona o podmínkách převodu zeměděl. a les. pozemků

42 Novela zákona č. 99/63 Sb., občanský soudní řád

43 Návrh nov. zák. č. 87/91 Sb., o mimosoudních rehabilitacích

44 Návrh zákona o referendu

45 Senátní návrh novely zákona o odpadech

47 Senátní návrh zákona o jednacím řádu Senátu

49 Dohoda mezi vládou ČR a vládou Indonéské rep. o podpoře

51 Vládní návrh novely zákona o vyšších soudních úřednících

55 Zpráva vlády o plnění stát. rozpočtu ČR za I. pololetí 98

57 Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik

58 Informace o zvýhodněném financování za I. pololetí 1998
ISP (příhlásit)