Pořad 15. schůze

15. schůze (29., 30. června, 1., 2., 7., 8., 9., 13. července 1999)


Zahájení schůze

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 62/4 a 62/6/ - vrácený prezidentem republiky

Projednávání (29. června 1999)

2. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - druhé čtení

Projednávání (7. července 1999)

3. Vládní návrh zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 92/ - druhé čtení

Projednávání (29. června 1999)

4. Návrh poslanců Josefa Janečka a Jaromíra Talíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1995 Sb. a zákona č. 299/1997 Sb. /sněmovní tisk 96/ - druhé čtení

Projednávání (29. června 1999)

5. Návrh poslanců Milana Zuny a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 100/ - druhé čtení

Projednávání (29. června 1999)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 110/ - druhé čtení

Projednávání (29. června 1999)

7. Návrh poslanců Cyrila Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) /sněmovní tisk 120/ - druhé čtení

Projednávání (29. června 1999)

8. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona o referendu a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o referendu) /sněmovní tisk 44/ - druhé čtení

Projednávání (29. června 1999)

9. Návrh poslanců Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - druhé čtení

Projednávání (2. července 1999)

10. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 124/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (29. června 1999)
Projednávání, část č. 2 (30. června 1999)
Projednávání, část č. 3

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii /sněmovní tisk 134/ - druhé čtení

Projednávání (7. července 1999)

12. Vládní návrh zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) /sněmovní tisk 135/ - druhé čtení

Projednávání (30. června 1999)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 136/ - druhé čtení

Projednávání (30. června 1999)

14. Vládní návrh zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 139/ - druhé čtení

Projednávání (30. června 1999)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 140/ - druhé čtení

Projednávání (30. června 1999)

16. Vládní návrh zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 141/ - druhé čtení

Projednávání (30. června 1999)

17. Vládní návrh zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení

Projednávání (30. června 1999)

18. Vládní návrh zákona o ozbrojených silách České republiky /sněmovní tisk 143/ - druhé čtení

Projednávání (30. června 1999)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení

Projednávání (30. června 1999)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže /sněmovní tisk 125/ - druhé čtení

Projednávání (30. června 1999)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (1. července 1999)
Projednávání, část č. 2 (2. července 1999)

22. Vládní návrh zákona o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) /sněmovní tisk 154/ - druhé čtení

Projednávání (30. června 1999)

23. Vládní návrh zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 156/ - druhé čtení

Projednávání (30. června 1999)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 157/ - druhé čtení

Projednávání (30. června 1999)

25. Vládní návrh zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů /sněmovní tisk 158/ - druhé čtení

Projednávání (30. června 1999)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 159/ - druhé čtení

Projednávání (30. června 1999)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1998 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb. /sněmovní tisk 206/ - druhé čtení

Projednávání (1. července 1999)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 274/ - zkrácené jednání

Projednávání (1. července 1999)

29. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize /sněmovní tisk 281/ - zkrácené jednání

Projednávání, část č. 1 (2. července 1999)
Projednávání, část č. 2

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 257/ - prvé čtení

Projednávání (30. června 1999)

31. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Libora Ambrozka, Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 184/ - prvé čtení

Projednávání (30. června 1999)

32. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miroslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - prvé čtení

Projednávání (30. června 1999)

33. Návrh poslanců Zdeňka Škromacha a Milana Cabrnocha na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 216/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (29. června 1999)
Projednávání, část č. 2 (30. června 1999)

34. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Václava Krásy a Pavla Němce na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 217/ - prvé čtení

Projednávání (30. června 1999)

35. Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - prvé čtení

Projednávání (30. června 1999)

36. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Vladimíra Paulíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 226/ - prvé čtení

Projednávání (30. června 1999)

37. Návrh poslanců Libora Ambrozka, Libora Krátkého, Františka Ondruše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech /sněmovní tisk 229/ - prvé čtení

Projednávání (30. června 1999)

38. Návrh poslanců Jana Grůzy, Petra Plevy, Jiřího Václavka, Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb. /sněmovní tisk 231/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (30. června 1999)
Projednávání, část č. 2 (2. července 1999)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (29. června 1999)
Projednávání, část č. 2 (30. června 1999)

40. Vládní návrh zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) /sněmovní tisk 248/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (30. června 1999)
Projednávání, část č. 2 (2. července 1999)

41. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (2. července 1999)
Projednávání, část č. 2 (7. července 1999)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 258/ - prvé čtení

Projednávání (30. června 1999)

43. Vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí /sněmovní tisk 260/ - prvé čtení

Projednávání (30. června 1999)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí /sněmovní tisk 261/ - prvé čtení

Projednávání (7. července 1999)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení

Projednávání (8. července 1999)

46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 264/ - prvé čtení

Projednávání (30. června 1999)

47. Vládní návrh zákona o transformaci Českých drah a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku /sněmovní tisk 265/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (7. července 1999)
Projednávání, část č. 2 (8. července 1999)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení

Projednávání (8. července 1999)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 267/ - prvé čtení

Projednávání (8. července 1999)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - prvé čtení

Projednávání (8. července 1999)

51. Vládní návrh zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) /sněmovní tisk 269/ - prvé čtení

Projednávání (8. července 1999)

52. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení

Projednávání (8. července 1999)

53. Vládní návrh zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 271/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (8. července 1999)
Projednávání, část č. 2

54. Vládní návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 272/ - prvé čtení

Projednávání (8. července 1999)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/ - prvé čtení

Projednávání (8. července 1999)

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská sociální charta (1961), Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě (1988), Protokol pozměňující Evropskou sociální chartu (1991) /sněmovní tisk 113/ - druhé čtení

Projednávání (8. července 1999)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce, 1997 a Listina o změně Ústavy Mezinárodní organizace práce, 1997, přijaté na 85. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1997 /sněmovní tisk 115/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (7. července 1999)
Projednávání, část č. 2 (13. července 1999)

58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 123/ - druhé čtení

Projednávání (7. července 1999)

59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 132/ - druhé čtení

Projednávání (7. července 1999)

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 1. října 1998 /sněmovní tisk 117/ - druhé čtení

Projednávání (7. července 1999)

61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními orgány, podepsaná ve Štrasburku 24. června 1998 /sněmovní tisk 126/ - druhé čtení

Projednávání (8. července 1999)

62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a jejich zničení /sněmovní tisk 127/ - druhé čtení

Projednávání (7. července 1999)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), Rada Evropy číslo 143, sjednaná ve Valettě dne 16.1.1992, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 17. 12. 1998 /sněmovní tisk 133/ - druhé čtení

Projednávání (7. července 1999)

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti některých dvoustranných smluv uzavřených Československou socialistickou republikou /sněmovní tisk 138/ - druhé čtení

Projednávání (7. července 1999)

65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu, sjednaná v Ottawě dne 20. 9. 1951 /sněmovní tisk 151/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (7. července 1999)
Projednávání, část č. 2 (8. července 1999)

66. Vládní návrh "Sjednání Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o podmínkách pro účast České republiky v programech 5. Rámcového programu Evropského společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje a demonstrací (1998 - 2002) a ve výzkumných programech a výukových aktivitách 5. Rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a výukové aktivity (1998 - 2002)" /sněmovní tisk 185/ - druhé čtení

Projednávání (7. července 1999)

67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna znění článku 43 odstavce 2 Úmluvy o právech dítěte /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení

Projednávání (8. července 1999)

68. Vládní návrh, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky ke Třetímu protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, sjednanému ve Štrasburku dne 6. března 1959 /sněmovní tisk 234/ - prvé čtení

Projednávání (8. července 1999)

69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku podepsaná v Praze dne 22. ledna 1999 /sněmovní tisk 224/ - prvé čtení

Projednávání (8. července 1999)

70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Čtvrtý dodatek k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu - zvláštní jednorázová alokace zvláštních práv čerpání /sněmovní tisk 230/ - prvé čtení

Projednávání (8. července 1999)

71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 20. září 1997 v Ammánu /sněmovní tisk 246/ - prvé čtení

Projednávání (8. července 1999)

72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních, podepsaná dne 3. listopadu 1997 v Ottawě /sněmovní tisk 238/ - prvé čtení

Projednávání (8. července 1999)

73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné právní pomoci v trestních věcech, podepsaná ve Washingtonu dne 4. února 1998 /sněmovní tisk 239/ - prvé čtení

Projednávání (8. července 1999)

74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, sjednaná v Paříži dne 17. 12. 1997 /sněmovní tisk 243/ - prvé čtení

Projednávání (8. července 1999)

75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a o obnovení výchovy dětí, sjednaná v Lucemburku dne 20.5.1980 /sněmovní tisk 256/ - prvé čtení

Projednávání (8. července 1999)

76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení ze dne 29. května 1993 v Haagu /sněmovní tisk 262/ - prvé čtení

Projednávání (8. července 1999)

77. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - třetí čtení

Projednávání (13. července 1999)

78. Vládní návrh zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 92/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (9. července 1999)
Projednávání, část č. 2

79. Návrh poslanců Josefa Janečka a Jaromíra Talíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1995 Sb. a zákona č. 299/1997 Sb. /sněmovní tisk 96/ - třetí čtení

Projednávání (9. července 1999)

80. Návrh poslanců Milana Zuny a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 100/ - třetí čtení

Projednávání (9. července 1999)

81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 110/ - třetí čtení

Projednávání (9. července 1999)

82. Návrh poslanců Cyrila Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) /sněmovní tisk 120/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (9. července 1999)
Projednávání, část č. 2 (13. července 1999)

84. Návrh poslanců Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - třetí čtení

Projednávání (9. července 1999)

86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii /sněmovní tisk 134/ - třetí čtení

Projednávání (13. července 1999)

87. Vládní návrh zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) /sněmovní tisk 135/ - třetí čtení

Projednávání (9. července 1999)

88. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 136/ - třetí čtení

Projednávání (9. července 1999)

89. Vládní návrh zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 139/ - třetí čtení

Projednávání (9. července 1999)

90. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 140/ - třetí čtení

Projednávání (9. července 1999)

91. Vládní návrh zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 141/ - třetí čtení

Projednávání (9. července 1999)

92. Vládní návrh zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 142/ - třetí čtení

Projednávání (9. července 1999)

93. Vládní návrh zákona o ozbrojených silách České republiky /sněmovní tisk 143/ - třetí čtení

Projednávání (9. července 1999)

94. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení

Projednávání (9. července 1999)

95. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže /sněmovní tisk 125/ - třetí čtení

Projednávání (9. července 1999)

97. Vládní návrh zákona o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) /sněmovní tisk 154/ - třetí čtení

Projednávání (9. července 1999)

100. Vládní návrh zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů /sněmovní tisk 158/ - třetí čtení

Projednávání (9. července 1999)

101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 159/ - třetí čtení

Projednávání (9. července 1999)

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1998 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb. /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení

Projednávání (1. července 1999)

103. Zpráva o činnosti vlády České republiky /sněmovní tisk 278/

Projednávání, část č. 1 (1. července 1999)
Projednávání, část č. 2 (2. července 1999)
Projednávání, část č. 3

104. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny vládou České republiky

Projednávání (2. července 1999)

105. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1998 /sněmovní tisk 201/

Projednávání, část č. 1 (30. června 1999)
Projednávání, část č. 2 (2. července 1999)

106. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Projednávání (7. července 1999)

107. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra v Ostravě

Projednávání, část č. 1 (7. července 1999)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (13. července 1999)
Projednávání, část č. 4

108. Návrh na volbu ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Projednávání, část č. 1 (7. července 1999)
Projednávání, část č. 2

109. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Projednávání, část č. 1 (7. července 1999)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (13. července 1999)
Projednávání, část č. 4

110. Účetní závěrka a výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1998 /sněmovní tisk 178/

Projednávání, část č. 1 (29. června 1999)
Projednávání, část č. 2 (30. června 1999)

111. Návrh na odvolání předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže

Projednávání, část č. 1 (29. června 1999)
Projednávání, část č. 2 (30. června 1999)

112. Výroční zpráva Dozorčí rady Grantové agentury České republiky za rok 1998 /sněmovní tisk 179/

Projednávání (7. července 1999)

113. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1998 /sněmovní tisk 197/

Projednávání (7. července 1999)

114. Informace obsahující rozbor stavu vývozu a jeho podpory /sněmovní tisk 218/

Projednávání (7. července 1999)

115. Vládní návrh na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě /sněmovní tisk 225/

Projednávání, část č. 1 (8. července 1999)
Projednávání, část č. 2

116. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik č. 9 /sněmovní tisk 228/

Projednávání (8. července 1999)

117. Informace o zvýhodněném financování za rok 1998 /sněmovní tisk 232/

Projednávání (8. července 1999)

118. Zpráva o činnosti stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací za 3. volební období

Projednávání (8. července 1999)

119. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 1998 /sněmovní tisk 240/

Projednávání (7. července 1999)

120. Návrh na volbu předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže

Projednávání (13. července 1999)

121. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání (1. července 1999)

122. Ústní interpelace

Projednávání, část č. 1 (1. července 1999)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (8. července 1999)

123. Návrh na zkrácení zákonné 60 denní lhůty pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 58/1998 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., sněmovní tisk 206, ve výborech Poslanecké sněmovny.

Projednávání (30. června 1999)

124. Návrh zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) /sněmovní tisk 88/3 a 88/4/ - vrácený Senátem

Projednávání (13. července 1999)

125. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 93/3 a 93/4/ - zamítnutý Senátem

Projednávání (13. července 1999)

126. Návrh zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) /sněmovní tisk 150/3 a 150/4/ - vrácený Senátem

Projednávání (13. července 1999)Přihlásit/registrovat se do ISP