Stenografický zápis 15. schůze, 9. července 1999


(Schůze opět zahájena v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


87. Vládní návrh zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) /sněmovní tisk 135/ - třetí čtení

Poslanec Michal Lobkowicz


88. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 136/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Severa


89. Vládní návrh zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 139/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Nečas


90. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 140/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Stanislav Gross


91. Vládní návrh zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 141/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miloš Titz
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Miloš Titz


92. Vládní návrh zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 142/ - třetí čtení

Poslanec Petr Koháček


93. Vládní návrh zákona o ozbrojených silách České republiky /sněmovní tisk 143/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek


94. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý


78. Vládní návrh zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 92/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Milan Cabrnoch


78. Vládní návrh zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 92/ - třetí čtení

Poslanec Karel Vymětal
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Karel Vymětal


79. Návrh poslanců Josefa Janečka a Jaromíra Talíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1995 Sb. a zákona č. 299/1997 Sb. /sněmovní tisk 96/ - třetí čtení

Poslankyně Milada Emmerová
Místopředseda PSP Ivan Langer


80. Návrh poslanců Milana Zuny a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 100/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Vlastimil Tlustý


82. Návrh poslanců Cyrila Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) /sněmovní tisk 120/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jan Kasal


84. Návrh poslanců Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - třetí čtení

Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec František Brožík
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec František Brožík


100. Vládní návrh zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů /sněmovní tisk 158/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Karas
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jiří Karas


101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 159/ - třetí čtení

Poslanec Jan Svoboda
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 11.35 hodin.)
(Schůze opět zahájena 11.52 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


95. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže /sněmovní tisk 125/ - třetí čtení

Poslanec Milan Zuna
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Miroslav Kalousek


97. Vládní návrh zákona o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) /sněmovní tisk 154/ - třetí čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Martin Starec
Poslanec Zdeněk Škromach


81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 110/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Milan Cabrnoch
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Milan Cabrnoch
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Milan Cabrnoch
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Milan Cabrnoch
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Milan Cabrnoch
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 13.37 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP