(13.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V hlasování pořadové číslo 360, které zahajuji, se ptám, kdo podporuje datum 30. června 2000. Kdo je pro tento návrh?

hlasování pořadové číslo 360 tento návrh získal 14 hlasů.

 

V hlasování pořadové číslo 361 rozhodneme, kdo podporuje návrh do 31. prosince 2000.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 361. Ptám se, kdo podporuje tento návrh?

hlasování pořadové číslo 361 tento návrh získal podporu 92 hlasů.

 

Prosím, pane poslanče, vrátíme se k normálnímu hlasování.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Rozhodli jsme tedy, že budeme nejdříve hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Škromacha uvedeném pod písmenem J, který se týká prodloužení účinnosti zákona 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění, do 31. 12. roku 2000. Odhlasováním tohoto návrhu se poté stává návrh poslance Janečka pod písmenem C nehlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Škromach má ještě procedurální poznámku.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Domnívám se, že tato formulace není přesná, že hlasujeme o návrhu ve znění návrhu pana poslance Janečka s tím jiným datem, které tam teď vlastně bylo dáno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, myslím, že pan poslanec Škromach má pravdu. Prosím o stanoviska. Pan ministr doporučuje, zpravodaj - zásadní nesouhlas.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 362 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 362 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 185 vyslovilo 92, proti bylo 89.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: V tom případě můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Janečka pod písmenem C.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr doporučuje, pan zpravodaj - zásadní nesouhlas.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 363 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 363 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 185 vyslovilo 93 a 88 bylo proti.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále můžeme pokračovat v hlasování. Pozměňovací návrh D byl stažen, budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Krásy pod písmenem E.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 364 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 364 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 185 pro vyslovilo 88 a 91 bylo proti.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále máme před sebou pozměňovací návrh F poslankyně Jirousové. Paní poslankyně Jirousová v rámci třetího čtení přednesla návrh legislativně technické úpravy, kterou bohužel nemám v písemné podobě a u které se vážně obávám, že se nejedná o legislativně technickou úpravu, ale o změnu pozměňovacího návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, pouze chci upozornit, že pokud někdo namítá proti legislativně technické úpravě, dělá se to v rozpravě u třetího čtení před jeho uzavřením. Nyní vidím přihlášku pana ministra Davida, kterému udílím slovo. Pan ministr stahuje.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: V tuto chvíli navrhuji, abychom o akceptování změny, kterou uvádí paní poslankyně Jirousová jako legislativně technickou úpravu, rozhodli hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, hlasováním o ní rozhodneme. Možná se zeptám ještě paní poslankyně Jirousové, zda nechce opakovat tuto legislativně technickou změnu?

 

Poslankyně Taťána Jirousová: V bodu F nahradit slova "léčivý přípravek plně hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění z každé farmakologické skupiny" slovy "léčivý přípravek z ATC skupiny hrazený podle zvláštního zákona". Pod čarou "zákon 48/97 Sb.".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O akceptování této legislativně technické připomínky rozhodneme v hlasování pořadové číslo 365, které zahajuji.

Ptám se, kdo souhlasí s touto akceptací? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 365 se z přítomných 185 pro vyslovilo 91 a 89 bylo proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Přesto jako předsedající jsem nyní oprávněna říci, že tento postup, byť jsem neměla jinou možnost, než dát o tomto návrhu hlasovat, je postupem krajně nekorektním vzhledem k tomu, že zpochybňuje-li někdo legislativně technickou poznámku ve třetím čtení, považuji za nezbytné, aby to udělal během rozpravy ke třetímu čtení. Nicméně pravda je, že jednací řád v této věci není jednoznačný.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Můžeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu F poslankyně Jirousové, tak jak byl předložen ve druhém čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 366 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 366 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 185 pro vyslovilo 47 a 115 bylo proti.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu G1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 367 a ptám se, kdo je pro tento návrh Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 367 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 185 pro vyslovilo 157 a 24 bylo proti.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu G2.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 368 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 368 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 185 pro vyslovilo 89 a 93 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP