(13.30 hodin)

Poslanec Milan Cabrnoch: Pozměňovací návrh H byl stažen, budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu I.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr nedoporučuje. Zpravodaj - doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 369 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 369 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 185 vyslovilo 95, 87 bylo proti.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Podle mého názoru jsme, vážená paní předsedající, vyčerpali všechny pozměňovací návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nevyčerpali, musíme se vrátit k hlasování o účinnosti.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Ano, musíme se vrátit k pozměňovacímu návrhu A23, ke kterému bylo vzneseno legislativně technické doplnění a kterým bude hlasováno o účinnosti zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr se hlásí s procedurální připomínkou.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Dámy a pánové, chtěl bych znovu připomenout, že pokud nebude akceptován tento pozměňovací návrh, legislativně technická změna, pak pozbude smysl návrh, který byl od pana poslance Janečka.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu ve znění legislativně technické zkratky. Pan ministr doporučuje? Doporučuje. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Domnívám se, že bych měl zopakovat, že pozměňovací návrh A23, budeme-li akceptovat tuto legislativně technickou změnu, bude znít: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000 s výjimkou článku 3, který nabývá účinnosti 31. prosince 1999.

Podle mého názoru změna účinnosti zákona je legislativně technická změna, o které bychom mohli rozhodnout hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, vy mě matete. O legislativně technických změnách, proti kterým nikdo neprotestoval, se hlasuje spolu s tím pozměňovacím návrhem, ke kterému se vztahují. Není důvod, aby se hlasovalo odděleně.

 

Budeme tedy hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 370. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 370 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 142, 38 proti.

 

V tuto chvíli, myslím, o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno. Přistoupíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplněních některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 110, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 371 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 371 se z přítomných 186 pro vyslovilo 74, proti 90. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vás v tuto chvíli prosím, abyste ještě chvíli vydrželi na svých místech. V tuto chvíli zůstaly jako neprojednané body 57, 77, 82, 86,107, 109, 120, 124. - 126. S těmito body se vypořádáme následujícím způsobem: Vzhledem k tomu, že body 124 a 126, což jsou Senátem vrácené zákony, mohou být projednávány nejprve v úterý, byly již schváleny jako první body. Budeme zasedat v úterý. Ty body, které dosud projednány nebyly, tedy body 107, 109 a 120 , což jsou body voleb, mohou být nejprve projednány od 12. 7, to znamená, také je projednáme v úterý 13. 7. Bod č. 57 může být projednán až po bodu 125, to znamená, také je možné jej projednat až v úterý. Zbývající bod 77, což je trestní zákon, může být projednán až dnes po 17. hodině, bod 86, což je zákon o advokacii, může být projednán až dnes po 16. hodině. Bod "návrh ústavního zákona o referendu" byl přeřazen na úterý 13. 7.

Vzhledem k tomu, že více neprojednaných bodů v tuto chvíli nemáme, končím dnešní jednání. Budeme pokračovat v úterý ve 14.00 hodin bodem 124, kdy projednáme celý zbytek pořadu této schůze.

 

(Schůze přerušena ve 13.37 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP