Stenografický zápis 15. schůze, 13. července 1999


(Schůze opět zahájena ve 14.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


124. Návrh zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) /sněmovní tisk 88/3 a 88/4/ - vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jaroslav Pešán


125. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 93/3 a 93/4/ - zamítnutý Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová


126. Návrh zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) /sněmovní tisk 150/3 a 150/4/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Vlastimil Tlustý


107. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra v Ostravě

Poslanec Jan Vidím


109. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 14.48 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.27 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


107. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra v Ostravě

Poslanec Jan Vidím


109. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce, 1997 a Listina o změně Ústavy Mezinárodní organizace práce, 1997, přijaté na 85. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1997 /sněmovní tisk 115/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec František Vnouček


77. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - třetí čtení

Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Josef Mandík
Poslankyně Jitka Kupčová


82. Návrh poslanců Cyrila Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) /sněmovní tisk 120/ - třetí čtení

Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Svatomír Recman


86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii /sněmovní tisk 134/ - třetí čtení

Poslanec Milan Ekert
Poslankyně Jitka Kupčová
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslankyně Jana Volfová


120. Návrh na volbu předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže

Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze ukončena v 16.43 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP