Sněmovní tisk 115
Úmluva č. 181/97 a Listina o změně Ústavy Mezinár. org. pr.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 1. 1999.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 115/0 dne 29. 1. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 2. 1999 (usnesení č. 76). Určil zpravodaje: František Vnouček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 3. 1999 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 223).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7., 13. 7. 1999 na 15. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 436).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 15. 7. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 4. 8. 1999.

Senát

 • PS

  Vladimír Špidla předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 68/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Vladimír Kulhánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 68/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako tisk 68/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 8. 1999.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 4. 2003 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 21 pod číslem 38/2003 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Mezinárodní organizace práce, zprostředkovatelna práceISP (příhlásit)