Stenografický zápis 10. schůze, 31. března 1999


(Schůze zahájena v 9.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


29. Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) /sněmovní tisk 150/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Ministr financí Ivo Svoboda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Bohuslav Sobotka


30. Vládní návrh zákona o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) /sněmovní tisk 154/ - prvé čtení

Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Martin Starec
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Martin Starec
Poslanec Jaroslav Plachý


31. Vládní návrh zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 156/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 157/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Karel Vymětal
Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Jaroslav Plachý


33. Vládní návrh zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů /sněmovní tisk 158/ - prvé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Vojtěch Filip


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 159/ - prvé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Jan Svoboda
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 12.10 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.03 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena ve 14.16 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.33 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Kasal


15. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 124/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Marek Benda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jaroslav Melichar
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Jiří Payne


77. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny

Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Marek Benda
Poslanec Dalibor Matulka


15. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 124/ - prvé čtení

Poslankyně Monika Horáková
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Pavel Tollner
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Petr Pleva
Poslanec František Pejřil
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Pavel Tollner
Poslankyně Kateřina Dostálová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Martin Starec
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Marek Benda


78. Stanovisko Poslanecké sněmovny k opatřením rady Státního fondu tržní regulace v zemědělství

Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Petr Hort
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Kasal
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl


39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 1. října 1998 /sněmovní tisk 117/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Jiří Karas


43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti některých dvoustranných smluv uzavřených Československou socialistickou republikou /sněmovní tisk 138/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Karel Vymětal


44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu, sjednaná v Ottawě dne 20. 9. 1951 /sněmovní tisk 151/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Vlach


42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), Rada Evropy číslo 143, sjednaná ve Valettě dne 16.1.1992, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 17.12.1998 /sněmovní tisk 133/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Zdeněk Klanica
Ministr kultury ČR Pavel Dostál


36. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce, 1997 a Listina o změně Ústavy Mezinárodní organizace práce, 1997, přijaté na 85. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1997 /sněmovní tisk 115/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec František Vnouček
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 123/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jaromír Kohlíček


38. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 132/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jan Svoboda
Poslanec Jaromír Kohlíček


40. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními orgány, podepsaná ve Štrasburku 24. června 1998 /sněmovní tisk 126/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Rudolf Tomíček


41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a jejich zničení /sněmovní tisk 127/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Václav Frank
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena ve 20.44 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP