Sněmovní tisk 126
Úmluva o přeshraniční spolupráci ve Štrasburku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 2. 1999.
Zástupce navrhovatele: Císař Jaromír.

Poslanecká sněmovna

Senát

  • PS

    předložil Senátu .

Prezident republiky

  • P

    Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 8. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 15. 9. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 39 pod číslem 94/2000 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: evropská spolupráce, mezivládní úmluva (EU), místní orgány státní správy, přeshraniční spolupráce, Rada Evropy, regionální rozvojISP (příhlásit)