Stenografický zápis 10. schůze, 1. dubna 1999


(Schůze zahájena v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Vojtěch Filip


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 53/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Zuzka Rujbrová


48. Návrh poslanců Josefa Luxe, Pavla Peška a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - třetí čtení

Poslanec Václav Pícl
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jaroslav Pešán
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Jan Kasal
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 10.11 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 10.19 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Josef Mandík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec František Brožík
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 11.31 hodin.)
(Schůze zahájena ve 13.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


79. Návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny č. 176

Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Václav Exner


49. Návrh poslanců Jaroslava Palase a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - třetí čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Vlastimil Tlustý


50. Návrh poslanců Tomáše Kvapila a Libora Ambrozka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 65/ - třetí čtení

Poslanec Petr Hort
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Petr Hort


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu /sněmovní tisk 80/ - třetí čtení

Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Libor Ambrozek
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Libor Ježek
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 14.06 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP Stanislav Gross


52. Návrh poslanců Evžena Snítilého, Jana Bláhy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) /sněmovní tisk 82/ - třetí čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Kühnl


35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská sociální charta (1961), Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě (1988), Protokol pozměňující Evropskou sociální chartu (1991) /sněmovní tisk 113/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Stanislav Volák
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


53. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Jan Vidím


54. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec František Brožík
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Václav Exner


57. Návrh na volbu členů Prezidia Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Jan Vidím


58. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vlastimil Tlustý


59. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze byla přerušena v 15.50 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.59 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


76. Ústní interpelace

Poslanec Milan Zuna
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Milan Zuna
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jaroslav Melichar
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jaroslav Melichar
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 16.55 hodin - opět zahájena v 16.59 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Maštálka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Jiří Maštálka
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 18.31 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP