Sněmovní tisk 31
Návrh novely zákona ČNR 569/91 Sb., a zákona ČNR 357/92 Sb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Lux, Pavel Pešek, Jan Grůza, Libor Ambrozek, Jaroslav Lobkowicz, Ladislav Korbel, Ivana Hanačíková, Pavel Němec, Ivan Pilip, Tomáš Kvapil) předložila sněmovně návrh zákona 16. 9. 1998.
Zástupce navrhovatele: Lux Josef, Pešek Pavel a dal..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 31/0 dne 22. 9. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 9. 1998. Vláda zaslala stanovisko 21. 10. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 10. 1998 jako tisk 31/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 11. 1998 (usnesení č. 40). Určil zpravodaje: MVDr. Jaroslav Pešán a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 11. 1998 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 98).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 31/4, který byl rozeslán 26. 3. 1999 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 4. 1999 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 249, usnesení č. 229).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 19, dokument 19/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Jiří Liška) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Smutný), Výbor pro evropskou integraci.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 4. 1999 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 19/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 4. 1999 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 19/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 4. 1999 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 19/3 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 21. 4. 1999 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 19/4 (zamítá).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 21. 4. 1999 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 19/5 (pozměňovací návrhy).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 5. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 5. 1999.

Zákon vyhlášen 25. 5. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 95/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Pozemkový fond

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Politika, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: kupní cena, převod vlastnictví, privatizace, prodej, půda ve vlastnictví státu, státní lesy, systém vlastnictví půdy, zemědělská půdaISP (příhlásit)