Stenografický zápis 7. schůze, 25. listopadu 1998


(Schůze zahájena v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


8. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - prvé čtení

Poslanec Josef Mandík
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Stanislav Němec
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Mandík
Poslankyně Jitka Kupčová


9. Návrh poslanců Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 321/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 160/1997 Sb. /sněmovní tisk 29/ - prvé čtení

Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Ladislav Korbel
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze opět zahájena v 10.50 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Svatomír Recman
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze zahájena ve 13.13 hod.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/3/ - opakované prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Zdeněk Švrček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 15.44 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.05 hod.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 16.10 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.16 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Tlustý


10. Návrh poslanců Josefa Luxe, Pavla Peška a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Lux


11. Návrh poslanců Jaroslava Palase a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 41/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Jaroslav Palas
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jaroslav Pešán


12. Návrh poslanců Jaroslava Štraita a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb. /sněmovní tisk 33/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Bohuslav Sobotka


13. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 34/ - prvé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Senátor Milan Štěch
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Jiří Hofman
Senátor Milan Štěch
Poslanec Stanislav Volák
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 18.35 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP