(pokračuje M. Kučera ml.)

To by vůbec nebyla cesta do Evropy ani k politickým preferencím. A už vůbec by nebylo možné hovořit o pomoci našemu zemědělství.

Dámy a pánové, toto jsou všechno důvody, proč tímto navrhuji zamítnutí sněmovního tisku č. 41 - návrh poslanců Jaroslava Palase a dalších - a jsou to rovněž všechno důvody, proč žádám sněmovnu o plnou podporu návrhu ve sněmovním tisku č. 31 poslanců Luxe a Peška. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kučerovi a nyní se musíme domluvit, kdo má přednost, zda faktická poznámka pana poslance Palase, či řádná přihláška pana ministra Fencla. Faktická poznámka pana poslance Palase. Prosím. Potom pan ministr Fencl.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Děkuji paní předsedající, já jen opravdu fakticky. Pan stínový ODS tady řekl celou řadu důvodů pro zamítnutí zákona a nepodporu zákona a podporu fyzických osob, ale jeden zde zamlčel, a to ten, že sám hospodaří na 80 ha jako fyzická osoba. Bývá slušnost v této sněmovně říci, že je do věci zainteresován. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Palasovi. Slovo má pan ministr Fencl, potom vidím přihlášeného pana poslance Kučeru ml.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Paní předsedkyně, ctěná sněmovno, já bych se chtěl pokusit oslovit vás v tento okamžik a doporučit, abyste dnes propustili do druhého čtení oba dva návrhy.

Mám k tomu jediný důvod. Problém, zda prodávat právnickým a fyzickým osobám, nebo jen fyzickým osobám, je problém tak starý, jako je stará myšlenka prodeje státní půdy. Problém je potřeba kultivovat a pro to, aby mohl být kultivován, je potřeba vytvořit určitý prostor. To je první poznámka.

Druhá poznámka je k vystoupení pana poslance Mandíka. Já jsem ho velice pečlivě poslouchal a musím se přiznat, že i já jsem dlouho uvažoval o variantě, zda v tuto chvíli v prostředí, ve kterém se čeští zemědělci nacházejí, iniciovat prodej státní půdy. Nicméně v okamžiku, kdy řešení, a v tomto případě obě dvě řešení hledají cestu odkladu splátek, dlouhodobého splácení, tak se mi z mnoha a mnoha důvodů, především v našem pohraničí, jeví výhodné tuto půdu prodat teď a neodkládat proces z důvodu ohrožení a rizik, které by mohly následovat.

Přesto si dovolím učinit jednu poznámku k panu poslanci Kučerovi.

Já jsem ho velice pečlivě poslouchal a zaznamenal jsem, že veškeré jeho obavy směřující k možnému zpronevěření a tunelování, které směřoval k právnickým osobám, přesně ve stejném gardu mohou zneužít fyzické osoby. Vůbec v tom není žádný rozdíl. Spíše jsem to pochopil jako návod fyzickým osobám, jak by měly postupovat v případě, kdy by bylo rozhodnuto takto. Ale nemyslím si, že tudy vede cesta. Myslím si, že vede cesta pokusit se ustát řešení nebo nechat rozhodnout tuto sněmovnu hlasovat o tom, která varianta bude přijata.

Ctěná sněmovno, já bych vás velice prosil o to, abyste proto dnes propustili do druhého čtení oba dva návrhy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fenclovi, slovo má pan poslanec Miloslav Kučera mladší.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Dámy a pánové, pan Palas si myslí, že jsem zainteresován. Jsem skutečně zainteresován, hospodařím na zemědělské půdě a vím velice dobře, co znamená majetek vlastnit, starat se o něj, být jím svázán.

Já osobně hospodařím pouze na pronajaté půdě, ale garantuji vám tady, že se u fyzických osob, které hospodaří, ještě nenašel žádný tunelář. Ale u právnických, hlavně u s.r.o., pane ministře, se takových tunelářů už našlo mnoho a mnoho. Takže pravděpodobnost, že někdo vytuneluje právě zakoupený majetek, není u fyzických osob vysoká, ale naopak je velice vysoká u právnických osob s pochybným založením. Pro vaše vysvětlení to snad bude stačit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Skopal, po něm pan poslanec Němec.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážené dámy, vážení pánové, pan poslanec Kučera ml. má pravdu, že těžko se tuneluje vlastní majetek, ale mohu mu předložit několik soukromých zemědělců, kteří tunelují stát v rámci státních dotací. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Stanislav Němec.

 

Poslanec Stanislav Němec: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já musím reagovat na vystoupení pana kolegy Palase, protože už podruhé dnes své názorové odpůrce napadl velice osobním způsobem, dost nekorektním. Jen to chci připomenout, dál to nechci komentovat.

Ale co se týče věcné podstaty dnešní debaty. Tady z názorů nebo z vystoupení obhájců návrhu pana kolegy Palase a dalších čiší úplně jednoznačně názor a pocit, že soukromý farmář, soukromý sedlák je něco jako experiment nebo folklor, v lepším případě, spíše podle mne obtížný hmyz, který je potřeba vyhubit, pokud možno, nebo mu alespoň znepříjemnit život.

A nezazněla tu jedna věc a jedna souvislost s projednávaným bodem, a to je náš připravovaný vstup do Evropy a do civilizovaného světa, doufám. Nikde v Evropě totiž neexistuje v masové míře, většinou v žádné míře, kolektivní hospodaření na půdě. Nemluvím o nějakých nadstavbách obchodů atd., ale kolektivní hospodaření na půdě. Nikde ve světě neexistuje v úspěšné podobě.

Nepředpokládám, že zrovna u nás by se povedlo něco, co se nepovedlo nikomu na světě, a proto si myslím, že přijetí formy privatizace státní půdy, tak jak je navržena v návrhu pana poslance Luxe a pana poslance Peška, by bylo krokem k tomu, abychom se opět přiblížili k běžným formám vlastnictví, hospodaření a správy majetku v civilizovaném světě. Měli by si všichni, kteří tu plédují za to, jaká je to diskriminace pro právnické osoby, tak by si měli odpovědět na to, jestli skutečně chceme do Evropy nebo oni chtějí do Evropy, či nechtějí, ale já se domnívám, že argument, že není možné nutit někoho, aby vkládal svůj soukromý majetek do nějakých společností, ten samozřejmě platí, ale platí jen za předpokladu, že dotyčný, který nechce vložit majetek do společnosti, že nevěří té formě hospodaření nebo že má nějaké nečisté úmysly. Jestliže manažer s.r.o. nebo družstva nebo akciové společnosti věří této formě hospodaření, věří svému podniku, má před sebou dlouhodobou vizi, tak mu nic nebrání v tom, aby potvrdil toto své přesvědčení a tuto svou vizi tím, že svůj majetek vloží do této společnosti, tak jako vkládáme my sedláci veškerý svůj majetek a jsme svázáni s celou svou rodinou se svým podnikáním. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Němcovi, slovo má pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, dovolte mi, abych v této chvíli poprosil všechny strany tohoto sporu, aby si uvědomily, že tady bylo cosi řečeno o vážné situaci, ve které jsou jak ti zemědělci, tak oni zemědělci. Aby si uvědomili, že teď jde o výrobu jako takovou, o záchranu stavu zemědělského, bez ohledu na formu vlastnictví nebo podnikání. Aby si uvědomili, že zanedlouho by do důsledku dovedená transformace a do důsledku dovedená restituce a do důsledku dovedená privatizace mohly být, řekl bych, k ničemu, protože by tady nebylo zemědělství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP