(pokračuje Kováčik)

Ohroženi jsou jak soukromí, tak ostatní zemědělci, ohroženy jsou všechny formy podnikání. Ve vystoupení kolegy Mandíka byly řečeny argumenty, nad kterými je třeba se s chladnou hlavou zamyslet, a podle toho postupovat. Přestaňme už rozdělovat v průšvihu, ve kterém zemědělství je, zemědělce na lepší a horší, na přednostnější a méně přednostní. Tolik jsem vám chtěl říci. O to jsem vás chtěl, kolegové a kolegyně, poprosit. Děkuji vám, že mě alespoň někteří z vás trošku vnímali tak, jak jsem si myslel.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Končím rozpravu a dělám to tak velmi ráda.

Paní poslankyně, páni poslanci, velice vám děkuji za věcný přístup k projednávání tohoto bodu. Končí sloučená rozprava k bodu 10 a k bodu 11. Prosím zpravodaje pana poslance Jaroslava Pešána, aby nás seznámil s tím, jaké návrhy padly k bodu 10, případně přednesl závěrečné slovo, které může přednést také navrhovatel tohoto bodu pan poslanec Lux, má-li zájem. Pan poslanec Lux nemá zájem, proto prosím pana poslance Pešána.

Upozorňuji ještě jednou, že jsme ukončili sloučené projednávání těchto bodů a vrátili jsme se do bodu 10.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi, abych vám oznámil, že v rozpravě ke sněmovnímu tisku 31 padly dva návrhy, z čehož první návrh byl návrh na zamítnutí. V případě, že neprojde, vrátit sněmovně k přepracování.

Navrhuji, paní místopředsedkyně, abychom v prvé řadě hlasovali o návrhu na zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, pane zpravodaji, že jednací řád poměrně jasně říká, že se nejprve hlasuje o vrácení a potom o zamítnutí.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Omlouvám se.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vidím žádost o odhlášení, což činím v tuto chvíli. Pan poslanec Mandík má zřejmě poznámku k proceduře.

 

Poslanec Josef Mandík: Paní předsedající, upřesnil bych svůj návrh. Dal jsem návrh na zamítnutí tisku 31 a 41. Nebude-li tento návrh přijat, navrhuji, aby tisky 31 a 41 byly vráceny k přepracování. Musí se hlasovat v prvé řadě o zamítnutí, a to v pořadí, jak jsem určil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, zaznamenala jsem váš návrh tak, jak jste jej přednesl, ale k tomuto procedurálnímu sporu ve sněmovně došlo již několikrát a jednací řád poměrně jasným způsobem ukazuje, že se vždy hlasuje nejprve o vrácení předloženého návrhu, a potom o zamítnutí bez ohledu na to, v jakém pořadí poslanec své návrhy předloží.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Paní předsedající, jestli tomu dobře rozumím, v tuto chvíli budeme hlasovat o návrhu na vrácení k přepracování sněmovního tisku č. 31.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Je tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 36 a ptám se, kdo je pro to, aby sněmovní tisk 31 byl vrácen navrhovateli k přepracování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 36 se z přítomných 181 pro vyslovilo pro 83, proti 95. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí sněmovního tisku 31.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování č. 37 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 37 se z přítomných 182 pro vyslovilo 85, proti 96. Tento návrh také nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh zákona k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 38 a ptám se, kdo je pro návrh na přikázání zemědělskému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 38 se z přítomných 182 pro vyslovilo 175, nikdo nebyl proti. Tento návrh byl přijat.

Hlásí se pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: V rozpravě jsem žádal, aby byl předložen výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, pane poslanče. Omlouvám se. Pan zpravodaj tento návrh nezrekapituloval. Měl jste jej ještě připomenout, když jsem se znovu ptala, ale myslím, že nic nebrání tomu, abychom o tomto návrhu hlasovali. Pane zpravodaji, je tomu tak, že byl tento návrh uveden v rozpravě?

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Ano. Omlouvám se předkládajícímu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 39 o přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 39 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 39 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 182 pro vyslovilo 116, proti 24.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zemědělskému a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Tím jsme, paní poslankyně a páni poslanci, projednali sněmovní tisk č. 31. Nyní projednáme sněmovní tisk 41, ke kterému byla také uzavřena rozprava.

V tuto chvíli se ptám pana poslance Palase, který je navrhovatelem tohoto návrhu zákona, zda si přeje přednést závěrečné slovo ke svému návrhu zákona. Není tomu tak. Prosím nyní zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Pešána, aby zrekapituloval návrhy, které padly, a přednášel je postupně k hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji, paní předsedající. Rovněž jako v předcházejícím přípravě při projednávání tohoto sněmovního tisku byly vzneseny dva návrhy. První návrh, o kterém budeme hlasovat, byl návrh na vrácení k přepracování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 40 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 40 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 pro vyslovilo 87 a 83 bylo proti.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Další návrh, o kterém budeme hlasovat, je návrh na zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 41 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 41 se z přítomných 181 pro vyslovilo 96, proti 83. Tento návrh byl přijat.

Návrh zákona byl zamítnut.

 

Děkuji panu zpravodaji Pešánovi.

 

Další bodem je

12.
Návrh poslanců Jaroslava Štraita a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře
stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.,
ve znění zákona č. 83/1995 Sb.
/sněmovní tisk 33/ - prvé čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP