Sněmovní tisk 33
Návrh novely zákona o stavebním spoření a o dani z příjmu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaroslav Štrait, Vojtěch Filip, Dalibor Matulka) předložila sněmovně návrh zákona 22. 9. 1998.
Zástupce navrhovatele: Štrait Jaroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 33/0 dne 23. 9. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 9. 1998. Vláda zaslala stanovisko 21. 10. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 10. 1998 jako tisk 33/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 11. 1998 (usnesení č. 40). Určil zpravodaje: Mgr. Bohuslav Sobotka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 11. 1998 na 7. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 44, usnesení č. 100).Hesla věcného rejstříku: Politika bytová, Spoření

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, finanční pomoc, státní podpora, stavební výpomoc, subvence na úhradu úroků, úvěrISP (příhlásit)