Sněmovní tisk 29
Návrh novely zákona č. 576/1990 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivan Pilip, Pavel Pešek, Ladislav Korbel) předložila sněmovně návrh zákona 4. 9. 1998.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 29/0 dne 8. 9. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 9. 1998. Vláda zaslala stanovisko 6. 10. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 10. 1998 jako tisk 29/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 1998 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Korbel a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 11. 1998 na 7. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 27, usnesení č. 96).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: mimořádný rozpočet, rozpočtová pravidla, státní rozpočetISP (příhlásit)