(pokračuje Korbel)

To jsou všechny návrhy, které padly, a žádám o hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže teď jsme před drobným dilematem, zda nejprve hlasovat o zamítnutí. Nicméně se domnívám, že nejdříve bychom měli hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu, pokud nebude schválen, potom o vrácení k přepracování, tak jak zde zazněl návrh v rámci rozpravy, a v každém případě o návrhu doprovodného usnesení.

Kolegyně a kolegové, na žádost některých z vás vás odhlašuji a prosím, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami. V prvním hlasování budeme rozhodovat o usnesení, které zní:

"Poslanecká sněmovna zamítá předložený návrh."

 

Zahajuji v tuto chvíli hlasování, a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Táži se, kdo je proti.

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 27 z přítomných 192 poslanců, se 151 vyslovilo pro, proti 39, návrh byl přijat.

 

V tomto případě tedy máme hlasovat o doprovodném usnesení, nicméně vidím přihlášeného předsedu poslaneckého klubu KDU-ČSL.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane místopředsedo, já bych se vaším prostřednictvím po tomto hlasování rád zeptal pana poslance Tlustého, co myslel tou trojkoalicí. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Čas nám ukáže. (Potlesk, smích.)

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Myslím, že je slušné na otázku odpovědět: Myslel jsem tím sociální demokraty, komunisty a lidovce. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já ve své reakci jsem spíše použil vaši obrazotvornost.

Pane poslanče, nemohu vám udělit slovo, neprobíhá rozprava. Technickou, faktickou, k čemu? Hovořili předsedové klubů. Nezlobte se, není to zášť vůči vaší osobě, je to možná rigidní lpění na jednacím řádu. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

 

Poslanec Jan Kasal: Já bych pana poslance Tlustého rád upozornil, že názory v Poslanecké sněmovně se dávají zpravidla najevo hlasováním, a to jsme viděli před chvilkou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dámy a pánové, myslím, že si to můžete vyříkat na blížícím se obědě. V tuto chvíli mi tedy dovolte, abych nechal hlasovat o návrhu předloženého usnesení, tak jak jej přednesl předseda poslaneckého klubu ODS a byl tlumočen zpravodajem tohoto bodu.

 

Zahájil jsem tedy hlasování, a táži se, kdo je pro takto navrhované usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 28 z přítomných 193 poslanců 191 pro, proti 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

 

Kolegyně a kolegové, tímto jsme uzavřeli bod číslo 9 schváleného pořadu schůze, a já v tuto chvíli ještě nepřerušuji, vidím ještě pana poslance, který se chce vyjádřit k hlasování.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Chtěl bych se vyjádřit k hlasování v předchozím bodě a to k hlasování s číslem 24, kde se hlasovalo o návrhu na zamítnutí návrhu poslance Mandíka na změnu trestního zákona, kde jsem hlasoval proti návrhu na zamítnutí, a ve sjetině je uvedeno, že jsem hlasoval pro návrh. Samotný výsledek hlasování však nezpochybňuji. Zároveň tím děkuji kolegům, kteří mě upozornili na to, že jsem veden ve sjetině jako ten, který hlasoval pro pytláky. Nepytlačím, pro pytláky jsem nehlasoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je 11.45 přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 13.15. Přeji vám všem dobrou chuť.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP