Stenografický zápis 7. schůze, 26. listopadu 1998


(Schůze opět zahájena v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý


36. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Cyril Svoboda
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Miloslav Výborný


5. Návrh způsobu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 v opakovaném prvém čtení a čteních dalších v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Antonín Macháček
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze byla přerušena v 10.16 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 10.35 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec František Brožík
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec František Brožík
Poslanec Jiří Payne
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslankyně Taťána Jirousová


38. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 /sněmovní tisk 30/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Vlastimil Tlustý


39. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 /sněmovní tisk 30/ - třetí čtení

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta


19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic, která byla podepsána dne 17. září 1998 v Praze /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Vojtěch Vymětal


20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, která byla podepsána v Almaty dne 9. dubna 1998 /sněmovní tisk 56/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Michal Doktor


21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám, sjednaná dne 23. srpna 1978 ve Vídni /sněmovní tisk 59/ - prvé čtení

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Jiří Payne


31. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1998 /sněmovní tisk 55/

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jiří Václavek
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Vlastimil Tlustý


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 152/1995 Sb. /sněmovní tisk 51/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena ve 12.23 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


37. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Poslanec Pavel Svoboda
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vladimír Mlynář
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vladimír Mlynář
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 16.27 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Svatomír Recman
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Svatomír Recman
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Ladislav Šustr
Ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař
Poslankyně Monika Horáková
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslankyně Monika Horáková
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Mlynář
Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 18.30 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP