Sněmovní tisk 51
Vládní návrh novely zákona o vyšších soudních úřednících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 10. 1998.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 51/0 dne 23. 10. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 11. 1998 (usnesení č. 40). Určil zpravodaje: JUDr. Vlasta Parkanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 11. 1998 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 108).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 2. 1999 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 2. 1999 na 9. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 51/2, který byl rozeslán 3. 2. 1999 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 1999 na 9. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 138, usnesení č. 177).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 11, dokument 11/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 2. 1999 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 11/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 3. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 3. 1999.

Zákon vyhlášen 9. 4. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 26 pod číslem 62/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dělba pravomocí, kompetence soudce, občanskoprávní řízení, soudní úředníkISP (příhlásit)