Sněmovní tisk 30
Návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu SR za 97

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 9. 1998.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Ivo.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 30/0 dne 14. 9. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 1998 (usnesení č. 19). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 10. 1998 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 64).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 11. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 30/1.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 1998 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 1998 na 7. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 11. 1998 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 103).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 11. 1998.
  Zákon Senátem schválen 16. 12. 1998.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 12. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 12. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 1998.

Zákon vyhlášen 22. 12. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 109 pod číslem 328/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: dodatečné zdroje, financování rozpočtu, rozpočtový schodek, veřejné půjčky, vyrovnanost rozpočtuISP (příhlásit)