(Schůze opět zahájena v 16.16 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, bylo mi avizováno, že již došlo k jistému porozumění v tom smyslu, jakým způsobem se bude dále ubírat naše jednání. Prosím vás proto, abyste zaujali svá místa, abychom mohli v jednání pokračovat.

Dávám slovo zpravodaji panu poslanci Tlustému, aby zopakoval návrh a seznámil nás s procedurou hlasování o tomto návrhu procedury.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, po opakované poradě představitelů klubů došlo k zásadní změně názoru, a proto si dovolím stáhnout to, co jsem předtím navrhl, tzn. tu část mého návrhu, která se týkala okamžiku hlasování. V této chvíli bych předložil sněmovně k hlasování jediný návrh, a to je návrh o pořadí, v jakém rozhodneme o jednotlivých návrzích usnesení, tak jak zazněly.

Návrh by zněl takto: První hlasování o návrhu usnesení ve znění pana poslance Václavka, tisk 40/4. V případě přijetí tohoto usnesení hlasování o doprovodném usnesení pana poslance Kalouska. V případě nepřijetí návrhu usnesení pana poslance Václavka hlasování o návrhu na zamítnutí a posléze o dvou variantách doporučení vládě - jedna varianta navržená panem poslancem Kocourkem, druhá varianta navržená panem poslancem Pilipem. Toto je návrh postupu hlasování o jednotlivých návrzích.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pokud nejsou námitky proti tomuto způsobu hlasování, rozhodneme v tuto chvíli hlasováním, že se budeme řídit takovýmto pořadím při hlasování.

V tuto chvíli vás všechny odhlašuji, protože uplynula jistá doba od posledního hlasování. Prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 29, ve kterém se ptám, kdo souhlasí s tímto návrhem procedury, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 29 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 pro vyslovilo 196 a nikdo nebyl proti.

 

Prosím pana poslance Tlustého, aby nyní postupně uváděl návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Prvním návrhem usnesení, o kterém budeme hlasovat podle schváleného pořadí hlasování, je návrh pana poslance Václavka. Návrh, který je obsažen v tisku 40/4. Pro jistotu ocituji začátek usnesení, který zní:

"Poslanecká sněmovna

I. schvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 podle sněmovního tisku 40/3 takto:

a) výše příjmů se stanoví částkou 574,112 miliardy korun, výše výdajů se stanoví částkou 605,127 miliardy, rozdíl mezi příjmy a výdaji - saldo - se stanoví částkou -31,015 miliardy;

b) celkový finanční vztah k rozpočtům obcí, a to dotacemi, se stanoví částkou 11,430 700 tisíc Kč.

II." atd., jak byl návrh předložen.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji. Prosím, zda se ministr a zpravodaj chtějí vyjádřit k tomuto návrhu?

Pan ministr souhlasí? (Ano.) Pan zpravodaj? (Nedoporučuje.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 30 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 197 pro vyslovilo 113 a 82 bylo proti. (Potlesk části sněmovny.)

 

Prosím o uvedení dalšího návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP