Stenografický zápis 10. schůze, 23. března 1999

(Schůze zahájena ve 14.10 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Milan Cabrnoch
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Taťána Jirousová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Exner


1. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 1/ - druhé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip


4. Návrh poslanců Josefa Luxe, Pavla Peška a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - druhé čtení

Poslanec Josef Lux
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec František Ondruš
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Stanislav Němec
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Josef Lux
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Josef Lux
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Josef Lux
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 17.22 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.35 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 17.40 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.52 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


2. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 24/ - druhé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jiří Payne
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze byla přerušena v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP