Poslanec Dalibor Matulka: Já jsem tak trochu nepřímo žádal o chvíli pozornosti z toho důvodu, že se schyluje k hlasování, neboť v rozpravě padly dva návrhy a za chvíli o nich zřejmě pan předsedající nechá hlasovat.

V rozpravě vystoupilo šest poslanců, po uzavření rozpravy se závěrečným slovem vystoupil navrhovatel. Zmiňuji se o tom z toho důvodu, že si myslím, že pronesl něco velmi důležitého. Za chvíli se k tomu vrátím.

Paní poslankyně Fischerová jako první diskutující podala návrh, aby návrh poslance Janečka na novelu trestního zákona podle sněmovního tisku 24 byl vrácen k projednání oběma výborům, které se tímto návrhem již zabývaly, to je ústavně právnímu výboru a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Jestliže jsem to správně pochopil, žádala, aby se o každém vrácení výborům hlasovalo zvláště. Dovolím si osobní komentář, jestli to nebude příliš vadit, že oba výbory již tuto materii projednaly s dostatečnou péčí a podrobností, a nechápu dost dobře, k čemu by nové projednávání s ohledem na obsah usnesení těchto výborů mělo vést. To paní poslankyně Fischerová náležitě nevysvětlila, nicméně je to regulérní návrh k hlasování.

Jako druhý padl návrh pana poslance Payna. Kromě toho, že rozšířil obzor našeho poznání o to, jak složitý je to problém - i když možná poněkud diskutabilní, pokud jde o krevní deriváty, reagoval na to pan poslanec Kučera -, tak pan poslanec Payne podal návrh na zamítnutí tohoto tisku. Ostatní diskutující poslanci, to je poslankyně Emmerová, poslanec Ouzký, poslanec Kučera i poslanec Zuna návrh v souladu s jednacím řádem nepodali. Pokud rozumím správně návrhu poslance Zuny, formuloval svůj návrh tak, že navrhuje totéž co ústavně právní výbor, to je přerušení projednávání. Protože ale víme, že ústavně právní výbor nenavrhl přerušení, ale odročení, předpokládám, že toto měl pan poslanec Zuna na mysli. Pokud ne, ať to upřesní, ale domnívám se, že nepodal jiný návrh než ústavně právní výbor. Tento návrh bude předmětem podrobné rozpravy.

Pane předsedající, domnívám se, že je třeba hlasovat nejprve o návrhu paní poslankyně Fischerové na vrácení do výborů a posléze - pokud by tyto návrhy nebyly přijaty - o návrhu pana poslance Payna na zamítnutí.

Dovolím si drobný komentář. Předeslal jsem, že pan poslanec Janeček v závěrečném slově přednesl něco, co považuji za důležité. Souhlasím s ním v tom, že jestliže dnes rozhodneme, že zamítneme tento návrh, dáme tím najevo, že takové jednání trestné není. Já se domnívám, že z tohoto pohledu bude výhodnější skutečně raději vyhovět spíše návrhům, které doporučily oba výbory při svém projednání, než abychom tento návrh zamítli a smetli ho tím ze stolu. To je moje osobní poznámka a doporučení.

Doporučuji nejprve hlasovat o návrzích paní poslankyně Fischerové.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme hlasovat o prvním návrhu paní poslankyně Fischerové, kterým je návrh na vrácení návrhu zákona výboru pro sociální politiku a zdravotnictví k novému projednání.

Odhlásil jsem vás a žádám všechny o novou registraci. Ještě před hlasováním vidím, že se s faktickou poznámkou hlásí poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Jsem si vědom, že je to možná věcí výkladu jednacího řádu, ale podle mého názoru napřed máme jednat o návrhu odročovacím, pak o zamítacím, a teprve poté máme hlasovat o návrhu na přikázání orgánům sněmovny k projednání.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, to je výkladová záležitost. Já jsem to v tuto chvíli konzultoval s parlamentní legislativou. Ve druhém čtení v obecné rozpravě je taxativní výčet toho, jaké návrhy lze předkládat, ale jednací řád skutečně není jednoznačný, protože otázka, jestli se budeme řídit paragrafem 93, nebo paragrafem 63, je sporná. Pokud na svém návrhu trváte, bude muset sněmovna rozhodnout hlasováním. (Poslanec Payne na svém názoru trvá.)

Jde o zpochybnění procedury. Rozhodneme hlasováním. Připojuji, že je to precedenční rozhodnutí, jestli budeme postupovat podle § 63, případně podle § 94. Přiznám se, pane poslanče, že si zrovna jistý nejsem, zda váš výklad je správný. Nerad bych tímto rozhodnutím otevřel praxi, která by pak mohla problematizovat naše jednání.

Je zde formální námitka a budeme formálně hlasovat o námitce proti proceduře, kterou navrhl pan zpravodaj. Mohu to takto formulovat?

 

Slyšeli jsme proceduru, kterou navrhoval zpravodaj, a proti této proceduře je zde námitka pana poslance Payna.

O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 24, které v tuto chvíli zahajuji. Kdo souhlasí s námitkou proti proceduře, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 85 poslankyň a poslanců, proti bylo 90.

 

Pane poslanče Matulko, předkládejte prosím návrhy.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Na řadě je návrh paní poslankyně Fischerové na vrácení této předlohy k opětovnému projednání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 25, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 28 poslankyň a poslanců, proti bylo 137.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Fischerové na vrácení návrhu k projednání ve výboru ústavně právním.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 26 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro něj vyslovilo 32 poslankyň a poslanců, proti bylo 144.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, tak jak jej předložil pan poslanec Payne.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 27, ve kterém rozhodneme o návrhu na zamítnutí. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro něj vyslovilo 22 poslankyň a poslanců, proti bylo 137.

 

Konstatuji, že jsme prošli obecnou rozpravou ve druhém čtení. V tuto chvíli bychom měli otevřít podrobnou rozpravu ve druhém čtení, nicméně já tak učiním až zítra ráno.

 

Před ukončením schůze bych ještě prostřednictvím mikrofonu požádal legislativu, zdali by udělala výklad toho, co říkal pan poslanec Payne, protože já cítím stejně jako on, že výklad jednacího řádu není jednoznačný a bylo by dobře, abychom v těchto pravidlech měli jasno.

Kolegyně a kolegové, končím dnešní jednací den. Pokračovat budeme zítra v 9 hodin otevřením podrobné rozpravy k tomuto bodu.

 

(Schůze byla přerušena v 19.01 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP