(pokračuje Gross)

Úvodní slovo přednese zástupce navrhovatele pan poslanec Janeček.

Vidím, že se k tomu ještě nedostaneme. O slovo se přihlásila zřejmě s faktickou poznámkou paní poslankyně Hanačíková. Prosím, paní poslankyně, můžete se ujmout slova.

Kolegyně a kolegové, žádám vás o zklidnění atmosféry v jednacím sále, bude hovořit dáma. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Vážený pane předsedající, dámy a kolegové, velice se omlouvám, ale mám ve sjetině napsáno "ano", ale hlasovala jsem "ne", takže žádám o revokaci.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je zde námitka proti hlasování. Myslím si, že nezbývá nic jiného, nežli o souhlasu či nesouhlasu s touto námitkou hlasovat. (Silný šum v sále.)

Kolegyně a kolegové, budeme v tuto chvíli hlasovat o námitce, kterou přednesla paní poslankyně Hanačíková. O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 22.

 

Kdo je pro souhlas s touto námitkou, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko, neboť jsem toto hlasování již zahájil. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 125 poslankyň a poslanců, proti bylo 33.

 

Nezbývá tedy, než opakovat hlasování. Nicméně vidím zde přihlášku pana poslance Zaorálka, místopředsedy poslaneckého klubu ČSSD. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji. Kolegové, poprosil bych o desetiminutovou přestávku pro klub sociální demokracie.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Sejdeme se v 17.32 hodin.

 

(Schůze přerušena v 17.22 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP