(Schůze opět zahájena v 17.35 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Mám požadavek z klubu ODS na prodloužení přestávky. Po vyhlášení přestávky byla avizována přihláška pana poslance Kühnla. Nechci spekulovat, kdy to bylo. Táži se ho, zda chce před prodloužením přestávky vystoupit. Je tomu tak. Vystoupí tedy předseda klubu Unie svobody a potom bude pokračovat přestávka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chci deponovat nespokojenost a pociťuji to jako újmu, že jsem nebyl zaregistrován se svou přihláškou před přerušením schůze.

Dále bych chtěl říci, že si myslím, že není správné, že se v tomto volebním období Poslanecká sněmovna vydala cestou, kterou se v minulých volebních obdobích nevydávala, totiž cestou, že si předsedové klubů vyžadují přestávku na poradu klubů uprostřed technické procedury, jíž je opakování hlasování. Kluby už hlasovaly, jsou dávno poraděny a nemají se již o čem radit. Je to jednoznačné zneužití institutu vyhlášení přestávky na poradu klubů.

Obracím se na všechny kluby do budoucna, abychom se dohodli alespoň gentlemanskou dohodou, že nebudeme tento institut k tomuto účelu používat a zneužívat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu předsedovi Kühnlovi. Vidím přihlášku pana poslance Kučery. Pane poslanče, omlouvám se, vidím oprávněné námitky, můžete vystoupit pouze s procedurální připomínkou v tuto chvíli. Je-li to procedurální připomínka, prosím. Není-li, nemůžete hovořit. Je to procedurální připomínka, prosím.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Chtěl jsem reagovat na poznámku předsedy poslaneckého klubu Unie svobody, že tato obstrukce následovala za obstrukcí, která byla evidentně přiznaná a paní poslankyně se dosud rdí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Tato poznámka je spíše věcná diskuse než procedurální.

Vyhlašuji přestávku podle žádosti ODS do 17.50 hodin.

 

(Schůze přerušena v 17.40 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP