(Schůze opět zahájena v 17.52 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, já bych vás požádal, abyste zaujali svá místa. Připomenu, že jsme schválili námitku proti hlasování o návrhu pana poslance Skopala, kterým jsme v původním hlasování, tedy v tom zpochybněném hlasování, schválili návrh na odročení projednávání sněmovního tisku 31. Jelikož byla námitka schválena, tak toto hlasování o odročení budeme opakovat. Já vás v tuto chvíli odhlašuji a žádám o novou registraci magnetickými kartami.

 

V hlasování pořadové číslo 23 budeme tedy nově rozhodovat o návrhu pana poslance Skopala na odročení projednávání tohoto sněmovního tisku.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 23 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 97 poslankyň a poslanců, proti bylo 100.

 

Kolegyně a kolegové, tímto jsme tedy schválili, respektive neschválili návrh na odročení, a budeme se muset tedy v tuto chvíli zpět zabývat tímto návrhem zákona. Chci se ještě zeptat pana zpravodaje, jestli není v tuto chvíli zapotřebí hlasovat o nějakém návrhu. Pan zpravodaj konstatuje shodně se mnou, že nikoliv. Končím tedy v tuto chvíli projednávání tohoto návrhu ve druhém čtení a můžeme přikročit k dalšímu bodu.

Tímto bodem je již avizovaný návrh pana poslance Janečka, který máme pod sněmovním tiskem 24. Jedná se o

 

2.
Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 24/ - druhé čtení

 

Znovu tedy prosím pana poslance Janečka, aby jakožto zástupce navrhovatelů se ujal slova a uvedl zmíněný návrh. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené dámy a pánové, vzhledem k tomu, že vlastně celá problematika byla probrána v průběhu prvního čtení, řeknu jenom několik komentářů. Je škoda, že výbory podle mého názoru přerušily projednávání tohoto návrhu zákona. Sám musím říci, že při přípravě tohoto návrhu jsem chápal tento návrh spíše jako věc víceméně preventivní, jako věc, kterou musíme předložit vzhledem k našim mezinárodním závazkům. V současné době však již víme, že to není věc preventivní, že je to možná v mnoha případech věc léčebná. Proto bych byl velmi rád, kdybychom byli schopni nějakým způsobem se shodnout, najít řešení a tento návrh nebo tuto skutkovou podstatu trestného činu do našeho právního řádu zapracovat.

Jsou zde ještě ve hře návrhy, které jsou obsaženy ve vládním tisku. Já se domnívám, že poslanecký návrh je z  legislativně technického hlediska návrhem širším, je propracovanější, a proto bych navrhoval se jím zabývat, i když chápu, že v případě, kdy říkám, že ve výborech byl tento návrh přerušen, bude velmi obtížné přijmout tento návrh na plénu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení těchto výborů byla rozdána jako sněmovní tisky č. 24/2 a 24/3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Dalibor Matulka. Prosím, pane poslanče, můžete se ujmout slova.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, ústavně právní výbor se návrhem pana poslance Janečka podle sněmovního tisku 24 zabýval a přijal k němu usnesení na své 14. schůzi 24. února. To usnesení, jak už předsedající podotkl, bylo rozdáno všem poslancům pod číslem sněmovního tisku 24/2.

Ústavně právní výbor v tomto usnesení doporučuje - stručně řečeno - dvě věci. V prvé řadě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh novely trestního zákona podle návrhu pana poslance Janečka a dalších jednak odročila, a to do doby, než bude předložen vládní návrh novely zákona č. 20 z roku 1966 Sb., v platném znění, o péči o zdraví lidu, včetně prováděcích předpisů, kde by byla řešena problematika odběru lidských tkání a tělních orgánů, příp. předložení samostatného návrhu transplantačního zákona. Za druhé ústavně právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby požádala vládu, aby výše uvedené návrhy předložila Poslanecké sněmovně do konce letošního roku, čili do konce roku 1999.

My už jsme se v prvém čtení bavili o stanovisku vlády k návrhu dle sněmovního tisku 24. Víme, že vláda nejenom vyslovila určité námitky k návrhu pana poslance Janečka a dalších, ale že zároveň slíbila, že předloží návrh svůj. To učinila. Učinila to však způsobem takovým, že předložila návrh novely trestního zákona, který se týkal - zjednodušeně řečeno -dvou věcí. Jedné části té věci, která je řešena ve sněmovním tisku 24, ale ve druhé části zcela odlišnými věcmi v trestním zákoně řešenými, otázkami úplatků a korupce. Stanovisko vlády nemá cenu připomínat. Už jsme se o tom bavili v prvém čtení. Nicméně rád bych podotkl, že pro projednání ve výborech, to je v ústavně právním výboru a ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, vypracoval své stanovisko i legislativní odbor Kanceláře Poslanecké sněmovny a ten prakticky ty námitky vlády a námitky, které zde byly předneseny už v prvém čtení, ještě prohloubil a poukázal na některé skutečnosti, které brání tomu, aby v současné době mohl být tento návrh novely trestního zákona přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP