Stenografický zápis 10. schůze, 2. dubna 1999


(Schůze zahájena 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda vlády Egon Lánský
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Exner


35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská sociální charta (1961), Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě (1988), Protokol pozměňující Evropskou sociální chartu (1991) /sněmovní tisk 113/ - prvé čtení

Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 10.05 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 10.40 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda vlády Egon Lánský
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 10.45 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 10.51 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Marek Benda
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Ladislav Skopal
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena ve 12.01 hodin)
(Schůze zahájena ve 13.53 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Vidím


55. Návrh na změny ve složení zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Krása
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Petr Nečas
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 14.22 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.35 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Kasal
Poslanec František Brožík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Stanislav Gross


56. Návrh na změny ve složení zástupců pojištěnců do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 15.26 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.31 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze skončila v 15:49 hod.)


Přihlásit/registrovat se do ISP