Poslanec Jan Vidím: Za člena této rady je navržen pan Miroslav Velechovský.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 312. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 312 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 107 pro vyslovilo 6, 59 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této rady je navržen pan Milan Zaoral.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 313 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 313 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 108 pro vyslovilo 94 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že v prvém kole byli členem správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky zvoleni paní a pánové Aschenbrenner, Cabrnoch, Cenk, Kechner, Palečková, Paukertová, Schwarz, Talmanová a Zaoral.

Vzhledem k tomu, že v tomto okamžiku je obsazeno všech 10 míst zástupců pojištěnců správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny, tímto volba končí.

Nyní můžeme přejít k volbě náhradníků zástupců pojištěnců Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji, pane místopředsedo. Za náhradníka této rady je navržen pan Josef Mrázek.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozhodneme o tomto návrhu v hlasování pořadové číslo 314, které jsem zahájil. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 314 končí, z přítomných 110 se vyslovilo pro 86, proti byl 1, návrh byl přijat.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Za náhradníka této rady je navržen pan Radim Nikel.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 315, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se z přítomných 109 pro vyslovilo 90, proti byli 3.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Za náhradníka této rady je navržen pan Miloš Skořepa.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 316, které jsem zahájil. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 110 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 90, proti nebyl nikdo, návrh byl přijat.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Vzhledem k tomu, že v prvém kole byli zvoleni všichni navržení kandidáti, tedy náhradníky této rady se stali pánové Mrázek, Nikl, Skořepa. Tato volba končí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, pane předsedo. Máme před sebou ještě nějakou volbu?

 

Poslanec Jan Vidím: Ukončili jsme bod 55, tedy "Návrh na změny ve složení zástupců pojištěnců ve správní radě Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky", a nyní můžeme přistoupit k původnímu bodu

 

56.
Návrh na změny ve složení zástupců pojištěnců do dozorčí rady
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je to bod, který následuje, takže můžeme začít, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, volební komise na své 17. schůzi přijala usnesení číslo 43, podle kterého navrhuje Poslanecké sněmovně odvolat všechny členy a náhradníky zástupců pojištěnců v dozorčí radě Všeobecné zdravotní pojišťovny.

V úvodu tohoto bodu je proto potřeba rozhodnout o tomto návrhu na odvolání všech členů a náhradníků zástupců pojištěnců v dozorčí radě VZP České republiky, a to veřejným hlasováním, a to po jménech jednotlivých členů a náhradníků dozorčí rady. Je možné otevřít rozpravu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi volební komise panu poslanci Vidímovi, otevírám rozpravu, do které se hlásí předseda poslaneckého klubu KSČM pan kolega Filip. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní a pánové, já zopakuji návrh na odročení tohoto bodu, nerad bych, abychom pokračovali v této věci. Zároveň bych chtěl sdělit, že pokud tak nebude učiněno, nemůžeme se dále zúčastňovat takového projednávání. Takže s výhradou této věci dávám procedurální návrh, abychom rozhodli o přerušení projednávání odvolání členů dozorčí rady VZP.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane předsedo, já mám pocit, že je to návrh na odročení, a mohu o něm nechat hlasovat až po ukončení rozpravy, jestli se shodneme na tomto výkladu. Shodneme.

Takže nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Beneš. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, ctěná vládo, dámy a pánové, já se přiznám, že jsem byl trochu zaskočen slovy, která tu zazněla předtím, než někteří naši kolegové odešli z této jednací místnosti.

Já se přiznám, že včera odpoledne jsem měl velmi nepříjemný dojem. Měl jsem velmi nepříjemný dojem ne z toho, jak tu hovoříme, jak jednáme, ale jak tu měníme svá stanoviska. Měl jsem velmi nepříjemný dojem, že když hovoříme o 30 miliardách - a teď mám na mysli konkrétně novelu transformačního zákona, která prošla právě díky podpoře poslanců KDU-ČSL - tak že nejsme tak zásadoví, že nehovoříme tak silně. A tak jsem si namátkou vzal tři body programu: bod programu 48 - vybral jsem si třetí čtení, upozorňuji. Dále 49 a 51. Bod 48 - koalice ODS, KDU-ČSL, US, chcete-li. Bod 49 - ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, chcete-li. Bod 51 - koalice KDU-ČSL, US, ČSSD, chcete-li. Jestli si všimnete, v každém bodě je KDU-ČSL. Já bych byl rád, kdyby se zúčastnili i projednávání tohoto bodu programu a neodjížděli domů na Velikonoce. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozprava probíhá, nyní vystoupí pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Já se domnívám, že lidé, kteří pošlapávají ústavu, nemají právo takto hovořit.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Další faktická pan poslanec Beneš, poté pan kolega Zuna.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedající, poprosil bych vás, kdybyste upozornil mého kolegu poslance, že výklad toho, kdo, kdy, jak šlape na ústavu, může být rozporuplný. Někdy v okamžiku prudkého návalu krve do hlavy může být i zcela jednoznačný.

Já bych chtěl poprosit vaším prostřednictvím pana kolegu poslance, je-li tak přesvědčen, že jsem byl tím, který porušil ústavu této země, ať o tom se mnou o tom hovoří ne před kamerami, ale ať o tom se mnou hovoří z očí do očí. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Musím se zeptat pana kolegy Zuny, jestli chtěl také faktickou, protože pokud by to bylo, tak v pořadí byl pan kolega Zuna, pak pan Janeček. Ale pan kolega Zuna dává přednost, tak já mu za to děkuji.

Vystoupí kolega Janeček, potom pan kolega Zuna.

 

Poslanec Josef Janeček: Já samozřejmě rád posloužím. Pošlapávání ústavy je ve dvou rovinách. První je ona opoziční smlouva a tento pakt, který tady pošlapává samozřejmě zákony, další případ, všichni víme, to si myslím, že znáte také a že byste to měl reflektovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP